Kamusal hizmetler ücretsiz sunulmalıdır

Menteşe Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Devlet ilkesi gereği pandemi sürecinde elektrik, su ve doğal gaz gibi kamusal hizmetlerin tamamının vatandaşa ücretsiz olarak götürülmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Anayasamızın 2.maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen özelliklerden biri, “Sosyal Bir Hukuk Devleti” olmasıdır.

Anayasa Mahkemesi 26 Ekim 1988 tarih ve K.1988/33 sayılı Kararında sosyal devleti şöyle tanımlamıştır:

“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir… Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi sağlanması, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın yaratılması gerekir”.

Sonuç olarak, anayasamızda da açıkça belirtilmiş “Sosyal Devlet” ilkesi gereği; yurttaşların ekonomik ve sosyal açıdan oldukça zor günler yaşadığı pandemi sürecinde elektrik, su, doğal gaz gibi kamusal hizmetlerin tamamı parasız olarak yurttaşlara sunulmalıdır. “

Haber: Türker Çermik

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı