SIRADAN BİR ÖDÜL DEĞİL

Menteşe Belediyesine verilen bir ödül var ki, sıradan mükâfatın çok ötesinde olduğuna kuşku yok.

Özellikle ”neden ve kim tarafından verildiği” söz konusu olunca…

Gözlemlediğimiz kadarıyla yerel yönetim, özellikle içinde bulunduğumuz kritik süreçte çok yerinde girişimlerde bulunmaktadır.

Hal böyle olunca elbette halk ve değerlendirme birliği tarafından, önemli bir işlevi yerine getirdiği gerekçesiyle anlamlı bir ödüle layık görülürdü.

Nitekim vurguladığım gibi görüldü de..

                                                                   ***

Kuşkusuz, Menteşe Belediyesine hangi kurum ve kuruluş tarafından, ne gerekçeyle ne tür ödül verildiği merak edilecektir.

Ödülü veren Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği.

Aynı birlik İzmir İlinde, 34. Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştiriyor.

İlişkin olarak, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreninin 11.cisi düzenleniyor.

Gözlendiği kadarıyla sıradan birliktelik olmanın çok ötesindedir.

Covid-19 adı verilen CORONAVİRÜS’ün neden olduğu sıkıntı, gündemden düşmediği halde.

Hiç kuşku yok, böylesine sıkıntılı ve kritik bir sürece karşın Menteşe Belediyesinin kazanmış olduğu ödül, bir nebze olsun yüreklere su serpmiştir.

                                                                       ***

Söz konusu kritik süreçte Menteşe Belediyesinin nasıl bir yaklaşım sergilediğini baktığımızda, gerçekten önemli bir eğilim içerisinde olunduğu görülüyor.

Özellikle;

“Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi Projesi” söz konusu ise, ne tür anlamlı bir yaklaşım gösterildiği ortada iken.

Bu nedenle Menteşe Belediyesinin sıkıntılı bir süreçte sergilediği yaklaşımın, insana verilen değer bağlamında ölçüsü yoktur.

Kaldı ki olamaz da.

“Dünyanın varoluş nedeni insana endeksli olduğu” düşünülürse.

Onun içindir ki Sağlıklı Kentler Birliği tarafından, söz konusu proje kapsamında Menteşe Belediyesine verilen Jüri Özel Ödülü, böylesine sıkıntılı bir süreçte takdire şayandır.

Belirtildiği gibi Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi yaklaşımı söz konusu olunca daha bir anlamlıdır.

                                                                   ***

Peki böylesine kritik bir süreçte, insanın sağlıklı yaşamasını öngören eğilim içerisinde olan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ne diyordu?

Öncelikle, Sağlıklı Kentler Birliği’nin Pandemi süreci ile öneminin bir kat daha arttığını belirtiyor.

Görüşlerini yansıtmayı sürdüren başkan Gümüş;

Biz vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için çalışmaya, halk katılımcılığını ve yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye devam edeceğiz.

Gözlendiği gibi başkan öncelikle Sağlıklı Kentler Birliği oluşumunun ne denli önemli olduğunun altını çiziyor.

Birlikte hareket etmenin, özellikle yerel yönetimlerin birbirlerine destek olmanın ne denli yerinde olduğu noktasından bakınca, başkan Gümüş’ün yaklaşımlarına karşı çıkılamazdı.

                                                             ***

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e göre ülkemizin, ilişkin olarak kentlerin sıkıntılı bir süreçte birbirlerine destek olmaları, her yönden tasvip edilen bir yaklaşımdı.

Nasıl ki Menteşe Belediyesi, bugün değin sürdürdüğü yerel yönetim politikası bağlamında tasvip eden bir teşekküldü.

Ki bunun göstergesi, başlangıçta belirttiğim gibi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Jüri Özel Ödülüne layık görülmesidir.

Hele bu ödülün, her yönden sıkıntılı bir süreçte verildiği düşünülürse…

Bu yüzden Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Menteşe Belediyesine verilen ödül, SIRADAN BİR ÖDÜL OLMANIN ÇOK ÖTESİNDEDİR.

Özellikle böylesine sıkıntılı ve de kritik bir süreçte Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi Projesi’nin içerdiği anlam göz önüne alnınca.

Bu Habere Yorum Yapın