SADECE DATÇA CENNET KALMASIN!..

Gözlemlediğimiz kadarıyla Muğla Datça Platformu, geçtiğimiz hafta içerisinde Kargı Koyu’nda basın açıklaması yapmak üzere bir araya geliyor.

Ne var ki, Datça Kaymakamlığı Pandemi tedbirleri kapsamında geniş katılımın mümkün olamayacağını bildirmesi üzerine, yapılması düşünülen basın açıklaması iptal ediliyor.

Dolayısıyla beklentiler gerçekleşmiyor.

Bunun üzerine bir kesim doğa yürüyüşü yaparken, bir kısım platform üyeleri yüzmeyi tercih ediyor.

                                                     ***

Ama bir şeyler yapmak gerektiği eğilimindeydiler.

Ülke genelinde, turizme yönelik bir kısım beldeler tahrip edilirken, hiç değilse burası dokunulmamalıydı.

Bunun üzerine harekete geçiliyor.

El ele tutuşan platform üyeleri “Datça Cennet Kalsın” yaklaşımı içerisinde “İmar Plan Değişikliğinin İptali” istemiyle imza kampanyası başlatıyor.

Bu arada denebilir ki, platform üyelerinin yaklaşımları dikkate alınır mı?

Özellikle asıl karar merci konumundaki kurum yetkilileri, bu sese kulak verirler mi?

Kısaca, platform üyelerinin Datça Cennet Kalsın yaklaşımı içerisinde sürdürdükleri eylemlerden bir sonuç çıkar mı?

Dolayısıyla her bir ayrıntı adına cevap aranıyordu.

                                                         ***

Kabul etmek gerekir ki, bu soruların bir kalemde karşılık bulması mümkün değildi.

Özellikle yaklaşımlar farklı olunca!

Bu nedenle Datça dahil ülke genelinde yer eden birçok benzer yerler adına öncelik buraların korunması ve de yeni nesiller adına geleceğe taşınmasıdır.

Ancak o takdirde üzerimize farz olan bir takım sorumluluklar yerine getirilmiş olurdu.

Buna karşın tersi olursa!

Buraların her kesim için neler ifade ettiği bilincinden uzak yaklaşımlar sergilenirse!..

Hiç kuşku yok o takdirde, her kim olursa olsun vebal altına girecek demektir.

Bu nedenle ast olan, hiç değilse bundan sonrası için elimizdekilere sahip çıkmaktır.

O takdirde bir nebze olsun sorumluluk yerine getirilmiş olurdu.

Değilse, belirttiğim gibi her kim olursa olsun az veya çok sorumluluk altına girecek demektir.

                                                                ***

İlişkin olarak önemli bir nokta daha var.

Günümüz koşullarında korunarak, yeni nesillere armağan edilmesi gereken yerler, sadece belirtildiği şekliyle Datça yöresinde konuşlanan alanlar değildir.

Ülkemiz genelinde yer alanlar yanında Muğla yöresinde korunması, ilişkin olarak yeni nesillerin istifadesine sunulması gereken o denli birbirinin fevkinde yerler var ki…

Her ne kadar buraların bir kısmı, geçen yıllar içerisinde bilinçsizce tahrip edilseler de hiç değilse geride kalanlar korunmalıdır.

                                                              ***

Hiç kuşku yok ki, emsalsiz özellik ve güzellikteki alanların koruyup kollanması asli görevlerimiz arasındadır…

Dünyanın bir şekilde kirletildiği süreçte bu tür alanlar, insanlar başta olmak üzere tüm canlı varlıklar için Yüce Yaratan’ın bahşettiği yerler olduğuna göre başka çare yoktur.

Bu nedenle, ülkemiz genelinde konuşlanan benzer özellikteki yerler yanında, Muğla genelinde yer eden emsalsiz güzellikteki alanlar için her kim olursa olsun aynı yaklaşım içerisinde olmalıdır.

Kısaca, Datça olmak üzere emsalsiz özellik ve güzellikteki yerler için her birimiz, BURALAR CENNET KALSIN yaklaşımı içerisinde olmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.