MUĞLA’YI KEŞFET

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir girişim var ki, yerinde yaklaşım olduğunda en küçük tereddüt yok.

Özellikle olayın özü bağlamında…

İlişkin olarak, “Fotoğraflarla Muğla Keşfedilecek” girişimi noktasında yaklaşım gösterilince.

Dolayısıyla bu durumda, her kim olursa olsun farklı yaklaşımlar içerisinde olamazdı.

Aksi halde gerçekten Muğla’ya haksızlık edilmiş olurdu.

Bu nedenle ast olan, il adına yaklaşımların abartı değil, gerçek olduğu noktasında birleşmektir.

Vurguladığım gibi belediye başkanlığının yaklaşımı da başkası değildi.

                                                            ***

İlişkin olarak, Muğla’nın birçok yönden ayrıcalıklı kent olduğu ülkemiz halkı yanında, bizatihi başkaları tarafından dile getirilmekle birlikte resmedilmişse…

Yanı sıra, gözde birçok yayın organlarının sayfalarında yer almışsa…

Üstelik bu yaklaşımlarda abartı yoktu…

Olmadığı, uluslararası düzeyde yayın yapan birçok kitap, dergi ve broşürler tarafından tescil edildiğine göre farklı yaklaşımlar içerisinde olmak, yakışık almadığı gibi Muğla’ya haksızlık yapıldığının göstergesidir.

Dolayısıyla gerçek olan, kendisine bağlı yerleşim birimleriyle birlikte Muğla’nın ayrıcalıklı bir kent olduğudur.

                                                       ***

Başlangıçta vurguladığım gibi geçmişten günümüze Muğla’yı farklı bir noktaya oturtan doneler, bir değil çok daha fazladır.

Üstelik her biri diğerinin fevkindedir.

Kaldı ki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bu sene 4.cüsü düzenlenecek olan Ulusal Düzeydeki Fotoğraf Yarışması, her şeyi tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

                                                                 ***

Bu arada aynı etkinlikte dikkat çeken bir ayrıntı, yarışmanın konusu…

Buna yönelik olarak bacasından evlerine, sokaklarından çocuklarına kadar Muğla’nın fotoğraflarla anlatılması amaçlanıyor.

Esas alınan konu da “Muğla’lı Keşfet”

Kabul etmek gerekir ki bu sıradan bir yaklaşım değildi.

Özellikle olayın özü bağlamında…

Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanlığının şehrin tanıtılmasını amaçlayan yaklaşımı, sıradan bir girişim olmanın çok ötesindedir.

Bilhassa Muğla, konumu ve dünya turizminin önde gelen şehirleri arasında yer alınca…

                                                                 ***

İlişkin olarak, dünyada konuşlanan önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Muğla’yı farklı kılan, önemli bir ayrıntı daha vardı.

Bu kent aynı zamanda, kendisine bağlı kırsal bölgeleriyle de görülmeye değer güzelliklere sahip yerleşim merkeziydi.

Kısaca kentsel ve kırsalın bütünleştiği yerleşim birimiydi.

İşte bu nedenle, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yarışmanın konusu da “MUĞLA’LI KEŞFET”

Gözlendiği kadarıyla yekpare değil, tüm ayrıntıların resmedilmesi esas alınmıştı.

Dolayısıyla Muğla’nın bacalarından evlerine, sokaklarından çocuklarına, tarımdan hayvancılığa kadar fotoğraflarla anlatılması amacı vardı.

Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf sanatı Federasyonu işbirliğinde yarışma düzenleniyor.

Hiç kuşku yok, özellikle tüm ayrıntılarıyla tanıtılması açısından MUĞLA’YI KEŞFET konulu yarışma, yerinde bir oluşumdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.