MİLLİ SERVET OLARAK ALGILANSADA!…

Geçmişten günümüze ülkemiz genelinde konuşlanan birçok yerleşim biriminin, kendine özgü sorunları olduğu yadsınamaz.

Her ne kadar bazıları için “büyük başın derdi de büyük olur” vurgusuyla örtüşen bir yaklaşım sergilense de, özde Vehbi’nin Kerrakesi farklı değildir.

Yine de ayrıcalık arzeden bir ayrıntı var.

Özellikle aşırı nüfuslanmanın neden olduğu yerleşim birimlerinin derdi diğerlerinden fazladır.

İlişkin olarak meselenin özü bağlamında her kentin kendine[S1]  has problemleri olduğu da yadsınamaz.

Özellikle bazıları gerçekten istim üzerinde iseler…

Herkesin gözü üzerinde olduğu yerleşim birimleri olarak dikkatleri üzerine çekiyorlarsa, kendilerini soyutlamaları mümkün değildir.

Zira buralar gerçekten ayrıcalıklıdırlar.

                                                           ***

Vurguladığım gibi farklılık gösteren, daha da öte tescillenen yerler adına gerçek olan tek ayrıntı vardır.

“Her ne şartta olursa olsun buralar korunmalıdır.”

Gelecek nesillere aktarılması bağlamında gereken mutlaka yerine getirilmelidir.

Ancak bu tür yaklaşım içerisinde bulunulduğu sürece, sahip olunan değerlerin korunması adına yerinde adımlar atılmış olur.

Buna karşın farklı yaklaşımlar içerisinde bulunulursa!

Ne olacak canım!

Koca ülkenin bir köşesi iskân edilse!

Uçsuz bucaksız ormanlar diyerek, aykırı yaklaşımlar içerisinde olunursa!

Hal böyle, yanı sıra nice aykırı yaklaşımlar içerisinde bulunulmasına karşın birilerin kılı dahi kıpırdamıyorsa!

Yetmedi!..

Bütün bunların birer milli servet olduğu gerçeğine karşın umursamaz tavırlar sergileniyorsa!

Tek şey söyleyebiliriz.

BÜTÜN BUNLAR MİLLETİNDİR.

DOLAYISIYLA HER BİRİ MİLLİ SERVETTİR.

Her ne şekilde olursa olsun, tahribe yönelik eylemlerde bulunulamaz.

Bu tür fiiller, insani yaklaşımlardan uzak eylemler olduğu gibi yasalar çerçevesinde suçtur.

Karşılığı da müeyyideler bağlamında bellidir.

O nedenle her kim olursa olsun, ilgili kurum ve kuruluşların belirlediği kurallara uymak durumundadır.

Aksi halde, milli servet olarak algılanan varlıklara yönelik eylemler karşılıksız kalmaz.

                                                                ***

Vurguladığım gibi ülkece sahip olunan değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması, her vatandaşın asli görevleri arasında olduğu unutulmamalıdır.

Aksi davranışlarda bulunulması halinde yasalar çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması kaçınılmazdır.

Nitekim gereği yerine getiriliyor.

Gözlendiği kadarıyla yakın süreçte bu tür eylemlere yönelik girişimlerden biri Gökova Körfezinde sergileniyor.

Aynı körfezdeki Akbük Koyunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde koydaki pansiyonlar ve restoranların kaçak bölümleri yıkılıyor.

Gerekçe olarak, imar barışı yasasını kötüye kullanılarak yapıldığı hukuken ispatlanan yapılardır deniyor.

Sonuçta gerçek olan, bu gibi yerler MİLLİ SERVET OLARAK ALGILANSA DA doğaya ve de yasalara aykırılığı görmemezlikten gelinmiyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.