ÜMİTLİ BEKLEYİŞ

Şu sıra tüm dünyanın gözü kulağının, CORONAVİRÜS üzerine çevrildiğine kuşku yok.

Kaldı ki olamaz da.

Değil mi ki her geçen gün yayılma eğilimi gösteriyor.

İlk kez Çin’de görüldüğü belirlenen söz konusu virüsün etki alanı, gün geçtikçe daha bir genişliyor.

Asya kıtasında konuşlanan ülkelerden Avrupa’ya sıçradı.

Yetmedi…

Diğer kıtalarda da etkisini gösterdiği gözleniyor.

Bu demektir ki dünya, bu tür bir tehlikeyle yüz yüze.

                                                                       ***

Hal böyle iken hiç kimse aksini iddia edemez.

Kaldı ki söz konusu kıta ülkelerinin ilgili sağlık kuruluşları yanında dünya sağlık örgütü, CORONAVİRÜS’ün etkisini ortadan kaldıracak araştırmalara yönelmiş durumda.

Hem de tekmili birden.

Dolayısıyla ümit edilir ki, daha şimdiden dünya genelinde 8 bin civarında vatandaşın ölümüne neden olan virüsle ilgili, bir çare bulunur.

Dolayısıyla daha fazla can kaybına neden olmaz.

Değilse, şüphe ve panik havası devam edecek demektir.

Ta ki hastalığın seyri ile ilgili araştırmalardan bir sonuç elde edilinceye dek.

Ancak o zaman insanlık rahat bir nefes alır.

Şüpheler de ortadan kalkar.

Onun için şu aşamada tüm dünyanın gözü kulağı, CORONAVİRÜS’ün etkisini ortadan kaldıracak çarenin bulunup bulunmadığına çevrilmiş durumda.

Vurguladığım gibi ne zaman söz konusu virüsün etkisini giderecek bir çare bulunur.

Bugün için dünyada konuşlanan 7 milyar civarında insan rahat bir nefes alır.

Hep birlikte bu tür bir beladan kurtulmuş oluruz.

Değilse endişeler sürüp gidecek demektir.

                                                                          ***

Tüm bu gelişmelerin seyri içerisinde ülkemiz adına, şu an itibariyle endişeye yer olmadığı görülüyor.

Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yürekleri su serpen açıklamalarının, önemli etki yarattığına kuşku yok.

Buna göre, aradan bunca zaman geçmesine karşın sadece bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, önemli bir noktaya işaret ediyor.

İlgili bakanlık ve taşra teşkilatları gerekli tedbirleri almışlar.

Yine de, alınan tedbirlerin yeterli olduğu düşünülmemeli.

Zira her birimize önemli görevler düşmektedir.

Hastalığın seyrine ilişkin neler yapılması gerektiği, ne gibi önlemler alınacağı açıkça vurgulandığına göre, söylenenlere asla kulak ardı etmemeliyiz.

Dile getirilen önerileri eksiksiz yerine getirmek durumundayız.

O takdirde, şüpheler ortadan kalkar.

Değilse endişeler sürüp gider.

                                                                            ***

Gözlendiği kadarıyla, hastalığın seyri ile ilgili cevap arayan soruların sınırı yok.

Her kim olursa olsun, CORONAVİRÜS’le ilgili gelişmeleri pür dikkat takip etmesine karşın, acaba! diyor.

Ardından, haklı olarak cevap arıyor.

Şu aşamada, ülkemizde sadece bir kişinin hayatını kaybetmesi, ilgili bakanlık ve bağlı sağlık kuruluşlarının gerekli ve yeterli önlemleri eksiksiz aldıklarının göstergesi mi?

Gözlemlediğimiz kadarıyla sağlık bağlamında tüm ilgili kurum ve kuruluşlar, bugüne değin hiç olmadığı kadar bir yaklaşım içerisindeler.

Bu konudaki gelişmeler ve açıklamalar teyit ettiğine göre, önemli ölçüde hassasiyet gösteriliyor demektir.

Üstelik, ülkemiz genelinde konuşlanan tüm sağlık teşekkülleri de aynı yaklaşım içerisindeler.

                                                                           ***

Anlaşılan o ki, hastalığın ilk gözlendiği süreçle birlikte, kurum ve kuruluşlar bazında teyakkuza geçilmiş.

İlişkin olarak, her türlü önlemlerin alınması çabası içerisinde olunmuş.

Bunun anlamı, gerekli hassasiyetin gösterildiğidir.

Aksi olsaydı, ülkemizi çevreleyen tüm ülkelerde, söz konusu hastalığın belirtileri görülürken, bizde sadece bir vaka ile sınırlı kalmazdı.

                                                                          ***

Kuşkusuz konuya ilişkin tüm gelişmeler, ilk andan itibaren gerekli önlemlerin alındığının göstergesi…

Dolayısıyla ülke genelinde konuşlanan tüm sağlık teşekkülleri de aynı hassasiyet içerisinde olmuşlar.

Şu an itibariyle ortaya çıkan tablo buna işaret ediyor.

Yine de ümit edilir ki, ülkemiz genelinde her birimizi derinden etkileyen söz konusu hastalığın seyri gözlenmez.

Kısaca hiçbir vatandaşımız, söz konusu hastalığın etkisinde kalmaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı