HERKES AYNI YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLSA (II)

Yazımın ilk bölümünde DP İl Başkanlığı Kongresi için Muğla’ya gelen Genel Başkan ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’la gazetemiz “YENİGÜN” adına gerçekleştirdiğimiz söyleşiden dem vurdum.

Değişik konuların gündeme getirildiği söyleşide, gelişmelerin, tamamına yer vermek mümkün olmadı.

Dolayısıyla ilk planda yönelttiğim sorulara verdiği cevapları okurların bilgisine sunmuştum.

Partisindeki gelişmelere geçmeden iş başındaki hükümetin uygulamalarına değinen Uysal, iç ve dış politika bağlamında izlenen politikayı tasvip etmenin mümkün olmadığını vurgulamıştı.

En dikkat çeken yaklaşımlarından biri “Tek kişilik devlet kurma çabası” sözüydü.

İlişkin olarak “dış politikada sadece kendi eğilimleriniz egemen olursa evin yolunu bulamazsınız” diyerek, hükümetin birçok konuda izlediği politikayı tasvip etmenin mümkün olmadığını belirtmişti.

Ardından iddialı bir yaklaşımda daha bulunuyor.

Türkiye’nin bu hükümeti taşıma imkanı kalmamıştır.

Kaldı ki halk bunun farkında.

Kuşkusuz DP Genel başkanının bu yaklaşımlarına, özellikle hükümet kanadından karşı çıkmalar olacaktır.

İzlenen politikayı tasvip etmek mümkün değildir görüşüne, katılmıyoruz denecektir.

Hal böyle olunca tek söyleyebileceğimiz, politikanın özünde bu tür yaklaşımların olduğu.

Dolayısıyla tasvip edilip edilmediğinin kararı vatandaşa aittir.

                                                                   ***

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’la gerçekleştirdiğimiz söyleşi, birkaç konuyla sınırlı kalmamıştı.

Kendi partisindeki gelişmeler ve iş başındaki hükümetin izlediği politikayı, yönelttiğim sorular bağlamında zaman elverdiği sürece değinmişti.

Özellikle son zamanlarda metropol kentler yanında birçok şehirlerde gözlenen kadın cinayetleri ağırlıklı eylemler üzerine, kaygılıyız diyordu.

Ardından, “Her şeye karşın büyük Türkiye’yi yaratmak durumundayız” diyen genel başkan Uysal, önemli bir ayrıntının daha altını çiziyor.

En önemli mesele işlemeyen demokratik modeldir.

Kabul edelim ki bu, üzerinde düşünülmesi gereken bir yaklaşımdı.

Demokratik rejime yönelik bir endişe olduğu için mi bu tür yaklaşımda bulunmuştu!

Yoksa, ülkemiz koşullarında muhalif kanatta yer almanın sonucu muydu?

                                                                   ***

DP Genel Başkanı Uysal bu kez, özellikle ekonomik bazda izlenmesi gereken politikanın nasıl olması gerektiği üzerinde duruyor.

Türkiye yeniden, üretime yönelik faaliyetler içerisine girmek durumundadır.

Ne var ki bugün, o denli verimli topraklarımızda tarım yapılmıyor.

Hal böyle olunca, en temel tüketim maddisi buğdayı ithal etmek durumunda kalıyoruz.

Hiç kuşku yok ki bu eğilim, Türkiye için asla kabul edilemez bir yaklaşımdır. Nüfusun yarıdan fazlasının tarımla uğraştığı bir süreçte siz o denli verimli alanları boş bırakır, dolayısıyla temel tüketim maddelerini ithal ederseniz, zamanla çok büyük sıkıntılar içerisine girersiniz.

Kaldı ki şu aşamada bunun sancılarını çekiliyor.

Bilmem DP Genel Başkanı Uysal’ın yaklaşımlarına karşı çıkılır mı?

Tümüyle karşı çıkılamazdı. Altını çizdiği ayrıntılar, büyük oranda gerçekleri yansıtmaktadır.

                                                                    ***

Aslında Uysal’ın yaklaşımları, belirli bir konuya özgü değildi.

Partisi bünyesindeki gelişmelerden mevcut AK Parti Hükümetinin her alanda izlediği politikalara kadar birçok konuya değinmişti.

Özellikle partisine yönelik bir yaklaşımı oldukça iddialı.

DP döneminde önce siyaset, sonra ülke demokratikleşecektir.

Tamam da önce partisi güçlenmeliydi. Ancak o zaman beklentiler karşılık bulabilirdi.

Belli ki her alanda, özellikle demokrasi bağlamında bir takım sıkıntılar vardı.

Partisini de bu kapsam içerisine aldığına göre sorun mutlaka çözüme kavuşturulmalıydı.

Değilse sıkıntılar her geçen gün büyür, zamanla içinden çıkılmaz hal alırdı.

Genel başkan Uysal bu kez üniversite mezunlarına yöneliyor. Her geçen gün sayıları artan mezunların istihdam edilememeleri, zaman içerisinde önemli sorun haline gelir.

Bu yaklaşımın tartışılacak yanı yoktu. İşsizler ordusuna üniversite mezunlarının katılması, çok daha büyük sorunların doğmasına neden olurdu.

Dedim ya genel başkan tek bir konuya bağımlı kalmıyor. Ülke genelinde her alanda gözlenen gelişmelerden dem vururken, çözüm yollarının neler olması gerektiğinin altını çiziyor.

İşsizlik nedeniyle kırsal kesimlerden büyük şehirlere göçlerin önü alınamıyor.

Bunun nedenini de, üretenlerin üretemez hale geldiklerine bağlıyor.

Örnek olarak, canlı hayvan ithal eder hale gelindiğini gösteriyor.

Oysa diyor, Anadolu Yarımadası özellikle hayvancılık bağlamında ideal merkezler. Buna karşın hayvan ithal edilmesi ülkemiz için kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Her halde hiç kimse, gözlenen gelişmeler üzerine DP Genel Başkanını yaklaşımlarına büyük oranda karşı çıkamazdı.

                                                                      ***

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, birkaç konuyla sınırlı kalmamıştı.

Kendi partisindeki gelişmeler ve iş başındaki hükümetin izlediği politikayı, zaman elverdiği sürece değinmişti.

Üreten insanlar üretemez hale getirildi.

Özellikle son zamanlarda canlı hayvan ithaline yönelmek, ülkemiz için çok üzüntü veren bir durumdur.

Türkiye dünya ile entegre olamazsa, daha güç durumlara düşer.

Sonra diyor, millet adına hesap soracak mekanizma işletilmelidir.

Değilse daha büyük tehlikelerle yüz yüze geliriz.

                                                                     ***

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal söyleşinin sonunda, partisi ve AK Parti Hükümetinin izlediği politikaları gündeme getirmekle birlikte, kişisel görüşlerini yansıtıyor.

Kendimizi toparlamazsak, ülkede huzur ve istikrar kaybolur.

Dolayısıyla her alanda değişimi gerçekleştirecek fikir birliğine ihtiyaç vardır.

Türkiye değişik mekanizmeler inşa etmek durumundadır.

Kaynaklar sağlıklı şekilde kullanılmalıdır.

Biz DP olarak her konuda seferberlik içindeyiz, dolayısıyla üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.

Bugüne değin, muhalif kanatta yer alan bir siyasetçiden, eleştiri yanında yapıcı mahiyette tavsiyelere çok rastlamadık.

Buna karşın DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın bu tür yaklaşımlar içerisinde olması, umarız her siyasetçi için örnek teşkil eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
%d blogcu bunu beğendi: