EGE ADALARI’NIN ELDEN GİDİŞİ-(-III-)

Osmanlı Devleti’nin Ege Adaları’nı almasının nedeni sadece fetih amaçlı değil, Anadolu kıyılarının güvenliği ve ticaret yollarının güvence altına alınması içindir. Yani bu siyasi tercih jeopolitik ihtiyaca bağlı olarak doğmuştur.

“.. Daha çok jeolojik yapıyı aksettiren ve bu havza içinde vaktiyle kullanılmış olan Cezayir-i Bahr- Sefit söyleminden sola çıkarak bu alana” adalar denizi denilmiş, nitekim Osmanlı kaynaklarında bu deniz için yaygın olarak ”Bahr-i Sefit” yani Akdeniz tabiri kullanılmıştır.(*)

       Menteşeoğulları’ndan sonra Osmanlı döneminde Rodos’un alınması için ilk ciddi teşebbüs Fatih zamanında olmuş, ancak Rodos’u kuşatan Mesih Paşa’nın, askere ganimet verilmeyecek sözü üzerine başarısız olunmuştur. Bu duruma kızan Fatih, Mesih Paşa’yı görevinden almıştır. Fatih zamanında Rodos’un fethi için yapılan başarısız girişimden sonra, II. Beyazıt zamanında Rodos, Cem Sultan’ın taht mücadelesi verip, bu adaya sığınmasıyla gündeme gelmiş, Osmanlı Sultanı II. Beyazıt, Cemi tutmalara karşılığında Rodos Şövalyeleri’ne yüklü altın ödemiştir.

       Yavuz Sultan Selim zamanında adanın fethi gündeme gelmiş, Yavuz, adanın alınması için hazırlık yapılmasını emretmesinin çalışmaları sürerken vefat edince, Rodos’un ve yakın adaların alınması işi oğlu Kanuni’ye kalmıştır.

            Bu noktada şunu belirtelim ki Ege Adaları’nın fethi Osmanlı taht kavgaları nedeniyle ertelenmiş, bu ise devletin maddi büyük kayıplara uğramasına neden olmuştur. Anlayabiliyoruz ki, Rodos Şövalyeleri, II. Beyazıt ile Cem Sultan arasındaki çekişmeden yararlanıp, yıllık binlerce altını Osmanlı hazinesinden almıştır. Bu çekişmelerdir ki adaların fethinin uzamasına neden olmuştur. Ama bu olumsuz gelişmelere rağmen Rodos ve yakınındaki adalarının fethi, Osmanlı devlet hafızasında varlığını hep sürdürmüştür.

Bu Habere Yorum Yapın