CAZİBE MERKEZİ

Ülkemiz genelinde konuşlanan yerleşim birimleri arasında bazıları var ki, gerçekten istisna teşkil ediyor.

Dolayısıyla diğerlerinden farklıdır.

Üstelik bir değil birçok yönden.

O nedenle onlar, sahip olduğu değerler bağlamında emsallerinden ayrılıyorlar.

Hem de tereddüt etmeden…

Kuşkuya yer olmaksızın.

***

Hal böyle olunca denebilir ki, söz konusu ayrıntılar neler?

Hangi kriterler, bazı illerin ön plana çıkmalarını öngörüyor?

Dolayısıyla, ülkemiz genelinde aynı koşullara sahip yerleşim birimleri hangileri?

Aslında bu illerin hangileri olduğu yanında, onları ayrıcalıklı yapan doneleri baktığımızda, bir değil çok daha fazla olduğu gözlenir.

Her şeyden önce söz konusu illerin KONUMU, başlı başına önemli bir gösterge teşkil eder.

Zira, dünya genelinde konuşlanan yerleşim birimleri bu yönüyle değerlendirilirken sahip olduğu konum, öncelik alır.

Bu yüzden söz konusu özellik yerleşim merkezlerini, bir şekilde diğerlerinden ayrıcalıklı kılar.

***

Yerleşim birimlerini emsallerinden ayıran bir başka özellik, İKLİM KOŞULLARIDIR.

Söz konusu iller genelinde etkisini gösteren iklim koşulları, ne denli yaşamı daha bir elverişli hale getiriyor,

Hiç kuşku yok konuşlandığı yerleşim merkezini ayrıcalıklı kılar.

Dolayısıyla burasının, önemli yaşam merkezleri arasında yer almasını sağlıyor.

***

İllerin diğerlerinden ayrılmasını öngören bir başka ayrıntı, özellikle TARIM BAĞLAMINDA ÜRÜNLERİN YETERİNCE GELİŞMESİNİ SAĞLAYAN TOPRAĞIN YAPISIDIR.

Bakıp görülür bu topraklar, çeşitli ürünlerin yetişmesinde ideal özelliklere sahip.

Üstelik yıllar içerisinde bir değil daha fazla ürün alınmasını sağlıyorlar.

Kuşkusuz en elverişli ve değerli tarım arazileri olarak ön plana çıkarlar.

***

Modern tarımı öngören söz konusu ayrıntılar yanında bir başka done TOHUM ‘dur.

Yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucu uzmanların görüşleri sonucunda ortaya çıkan temel nokta, tohum seçimi.

Dolayısıyla tohumlama yapılırken, bu durum mutlak surette göz önünde bulundurulur,

Aksi halde istenen verim alınamadığı gibi onca emek boşa gitmiş olur.

***

Muğla’da öngörülen çeşitli çalışma alanlarında istenen verimin alınmasını öngören bir başka yaklaşım, SULAMA ‘dır.

Sahip olduğu iklim koşulları bağlamında yağışların yetersiz olduğu yıllarda, istenen verimin alınabilmesi için sulama vazgeçilmezdir.

Bu nedenle il genelinde konuşlanan tarım alanları, çoğu zaman adına vahşi sulama denen bir yöntemin etkisinde kalmaktadır.

Sonuçta, yerleşim birimlerini tarım adına ayrıcalıklı kılan birçok çalışma alanı var ki her biri CAZİBE MERKEZLERİ KONUMUNDA.

Dolayısıyla bugünkü koşullarda bu özelliklere sahip iller, Muğla örneğinde olduğu gibi tereddütsüz ön plana çıkıyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.