YUNAN MİTOLOJİSİ – 2MİNERVA’ nın BAYKUŞU

ZEUS ve 12 TİTANLAR SAVAŞI

Yunan Mitolojisi – 1 adlı yazımda Toprak Ana (Gaia) ile Gök (Uranüs)’ ün birleşiminden 12 titanlar meydana gelmişti. Bunlardan başka tek gözlü doğan üç oğulları (Brontes, Steropes, Arges) ve yüz kollu doğan üç oğulları (Kottos, Biareus, Gyes) daha dünyaya geldi.  Evrende egemenlik savaşının ilk belirtisi olayda bu doğumlardan sonra gerçekleşir. Uranüs kendinden olan tek gözlülerden (Kykloplar) ve yüz kollulardan iğrenip hepsini yerin en dibinde bulunan Tartaros’ a hapseder. Böylece, Yunan Mitolojisine göre Kosmos üzerindeki ilk savaştır başlar.

Bu duruma çok üzülen Top Ana Gaia, diğer çocukları 12 Titandan babalarının yaptıkları bu zulümden dolayı intikam almalarını ister. Bu intikam için çelikten bir tırpan hazırlamıştır. Kronos (Zaman) diğer adıyla Satürn babasını cezalandırmayı kabul eder. Gece Uranüs uykuya yatacağı sırada Kronos pusuya yattığı yerden çıkarak sağ elindeki tırpan ile Uranüs’ ün hayâlarını keser. Uranüs’ ün toprağa sıçrayan kanından periler, denize saçılan kanından ise güzellik tanrıçası AFRODİT doğar.

Kronos, kardeşleri tek gözlüler ve yüz kolluları Tartaros’ tan çıkarır ve özgürlüklerini geri verir. Bunun üzerine titanlar bir saray inşa edip Kronos’ u dünyanın hâkimi ilan ederler. Daha sonra kardeşi Rhea ile birleşen Kronos Olympos tanrılarının meydana gelmesini sağlarlar.

Hesiodos, Theogonia’ sın da şöyle bahseder bu durumdan;

“Rhea, Kronos’ un yatağına girince
Şanlı evlatlar doğurdu ona;
Hestia, Demeter, altın sandallı Hera
Ve güçlü Hades yerin altında oturan,
Yüreği acımak nedir bilmeyen tanrı.
Toprağı sarsan, uğultulu tanrı Poseidon
Ve temkinli Zeus, tanrıların ve insanların babası,
Yıldırımları ile yeryüzünü titreten.”

Fakat Kronos dünya hâkimiyetini eline geçirince tıpkı babası Uranüs gibi zorbaca davranarak kendinden doğan çocuklarını tek tek yutar. Çünkü babası Uranüs, kendisine yaptıklarından dolayı çocuklarından birinin de kendisini tahtından edeceği kehanetinde bulunmuştur. Bundan dolayı çocuklarından birinin kendisini öldürüp tahtını ele geçireceği korkusuyla doğar doğmaz çocuklarını yutmuştur. Zeus’ un doğumundan önceki bütün çocukları yutulan Rhea, Gaia ve Uranüs’ e gebe kaldığını ve Kronos duymadan bu çocuğu doğurması için yardım etmelerini ister.

Rivayete göre Gaia, bu çocuğun doğması için Rhea’ ı Girit’ te bir mağaraya götürüp orada doğum yapmasını sağlar. Ancak Kronos bu doğumdan haberdar olur ve Rhea’ ı saklandığı mağarada bulur. Ancak Rhea önceden bir taşı alıp bezlere sararak oğlun budur diyerek verir Kronos’ un kollarına. Ve Kronos taş olduğu anlamadan bezle sarılanın Zeus sanarak indirir taşı midesine.

Zeus hayatta kalıp Girit’ te ki o mağarada rivayete göre bir keçiden süt emerek ve periler tarafından balla beslenerek hayatta kalır.  Daha sonra bu keçi, “Amalthea” gökte parlayan bir yıldız olarak ödüllendirilir.

Zeus büyüyüp olgunluk çağına geldiğinde Okeanos’ tan doğma en bilge tanrıça Metis ile karşılaşır. Ve Metis, babası Kronos’ un yaptığı zulümleri Zeus’ a anlatıp, intikamını ve kardeşlerini nasıl kurtaracağını da söyler.

Bu intikam planına göre; Zeus kılık değiştirip Kronos’ un sarayında sakilik yapacak ve Metis’ in hazırladığı karışımı Kronos’ un içkisine koyarak onun kusmasına yol açacak. Böylece Kronos’ un yuttuğu kardeşlerini kurtarmış olacaktı. Pek tabi Zeus sanarak yuttuğu taşta meydana çıkacaktı. Kandırıldığını anlayan Kronos, Zeus ve kardeşlerine savaş ilan eder. Böylece evren ikinci büyük bir çatışmaya sahne olur.

Bir yanda Zeus ve kardeşleri, diğer yanda babası Kronos ve kardeşleri titanlar arasında geçecektir bu savaş. Ancak Kronos çok yaşlandığı için bu savaşa titanların en güçlüsü olan “Atlas” başkomutanlık edecektir. Savaş dengede geçmekte iken ortaya çıkan Gaia, Zeus’ a yardım eder ve eğer Kronos’ un Tartaros’ a hapsettiği tek gözlüler ve yüz kolluları oradan kurtarır ise savaşı kazanacağını söyler. Bunun üzerine Zeus ve kardeşleri tartarostan tek gözlüleri ve yüz kolluları kurtarırlar.

Bunun üzerine tek gözlüler Zeus’ a yıldırımları, Hades’ e görünmezlik miğferini, Poseidon’ a da üç dişli zıpkını silah olarak verirler. Savaş planına göre; Poseidon, Kronos’ a üç dişli zıpkını ile saldırırken, görünmezlik özelliği ile Hades, Kronos’ un silahlarını çalacak ve Zeus da yıldırım gücü ile babasını öldürecekti. Sonuçta Kronos ortadan kaldırılıp Atlas ve diğer titanlar esir alınır. Atlas dışındaki tüm titanlar bir daha yeryüzüne çıkmamak üzere Tartaros’ a hapsedilir. Atlas’ a ise, ibret olması için Zeus tarafından Dünyayı sırtında taşımakla cezalandırılır.

Ve Zeus evrenin ve insanların kralı olarak iktidarı ele geçirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir