Yaklaşık 20 Yıldır Ekonomide Söylemleri Eyleme Dökemedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı” ile uzun süredir hepimizin beklediği ekonomi reform paketini açıkladı. Bir süre sonra da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya ilişkin yol haritası ilan edilecek. “Ekonomi Reformları Kitapçığı” adı ile kamuoyu ile paylaşılan reform başlıklarına birlikte bakalım istiyorum.

– Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacaktır.

– Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecektir.

– Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir.

– Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecektir.

– Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır.

– KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak, KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacaktır.

– Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kurulacaktır.

– Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir.

– Teşvik sistemi reforme edilecektir.

– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde reform yapılacaktır.

Bu maddeleri okuduktan sonra bir de 58. Hükümetin 3 Ocak 2003 tarihli “Acil Eylem Planı” na bir göz atarsanız aynı başlıkların benzer ifadelerle tekrarlandığını görürsünüz. Bu demek oluyor ki; yaklaşık 20 yıldır ekonomide söylemleri eyleme dökemedik. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 12 Mart tarihli “Ekonomi Reformları” bir milat olur ve artık söylemleri eyleme dökebiliriz.

Reformlarla ilgili yasal düzenlemeler yolda, tabiki bu işin altın kuralı hukuk ve güven ortamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.