TURİZM KADAR ETKİN

Yıllar itibariyle, özellikle uzman konumundaki kişiler yanında konuya ilişkin araştırmalar yapan kurum ve kuruluşların bir yaklaşımı oldu.

Dünyanın, buna paralel olarak birçok ülkenin nüfusu tahminlerin üzerinde artış gösteriyor.

Şayet bir önlem alınmaz, bir başka yaklaşımla nüfus planlaması adı altında bir eğilim gösterilmezse, dünya birçok yönden sıkıntı içerisinde kalabilir.

Bilhassa, insan yaşamının vazgeçilmezleri arasında yer alan tarım ürünlerinin elde edilmesi bağlamında.

Bu yüzden mutlak surette bir planlamaya gidilmelidir.

Özellikle yüzölçümü itibariyle uygun olmadığı gibi gelir düzeyleri sınırlı ülkeler, mutlak surette nüfus planlaması adı altında bir uygulama yönelmelidirler.

                                                                ***

Şimdi, her şey ortada iken hiç kimse, söz konusu araştırmalar sonucu ortaya çıkan tablo üzerine aykırı bir yaklaşımda bulunamaz.

Her ne kadar bazı istisnai haller olsa da ortada mutlak düşünülmesi ve de tedbir alınması gereken bir durum vardı.

Değilse çoğu kez vurgulandığı gibi ortaya telafisi pek de mümkün olmayan bir tablo çıkabilirdi.

O takdirde işin içinden çık çıkabilirsen.

Bu yüzden rota bellidir.

Her ülke mutlak surette öngörülen koşullar çerçevesinde hareket ederek, bir planlamaya yönelmelidir.

Dolayısıyla tüm dünyanın öngörüsü, hiç değilse bundan böyle bir nüfus planlamasının yapılması yönünde…

O takdirde genel anlamda bir sıkıntı olmazdı.

Kabul etmek gerekir ki konuya ilişkin uyarılar, özellikle uzman konumunda olanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmesi halinde beis yoktu.

Olamaz da…

Ne de olsa öne sürülen müeyyideler bir şekilde yerine getirilmiştir.

                                                                     ***

Gelişmeler bağlamında konuya ilişkin önemli bir ayrıntı vardı.

Tüm uyarılara karşın gereği yerine getirilmez!

“Şartlar gereği mutlak surette nüfus planlaması yapılmalıdır” önerisi dikkate alınmazsa, bir sıkıntının oluşacağı bilinmez değildir.

Nasıl ki özellikle tarım ürünleri bağlamında elverişsiz topraklara sahip oldukları gibi aşırı nüfuslanmanın gözlendiği ülkeler çeşitli zorluklarla yüz yüzeler.

Özellikle buralarda açlık tehlikesi baş gösteriyor.

Bu nedenle söz konusu durumun göz önüne alınarak hareket edilmesi, her ülke için kaçınılmazdır.

Bilhassa dünyanın Pandemi nedeniyle içinde bulunduğu süreçte..

Buna göre, bırakın tarım ürünlerine yönelik çalışma sergilemeyi, kapıdan dışarı adım atılamaması, ne denli ihtiyaç duyulduğunun göstergesi.

O nedenle tekrar belirtmek gerekirse, hiç değilse bundan sonra her ülke imkanlar ölçüsünde tarım çalışmalarına yönelmelidir.

Aksi halde daha bir sıkıntıyla yüz yüze gelineceği kaçınılmazdır.

                                                            ***

Ortada böyle bir tablo olduğuna göre, hiç değilse bundan böyle nasıl hareket edilmelidir?

İlişkin olarak yaşadığımız kent adına bir planlama var mıdır?

Gözlemlediğimiz kadarıyla bu konuda duyarlılık gösterenlerin başında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Op.Dr. Osman Gürün geliyor.

Ne zamandır olsa da, özellikle içinde bulunulan süreç nedeniyle daha bir yaklaşım gösteren başkan Gürün, tarım ve hayvancılık bağlamında harekete geçerek, toprak analizi yapılmasını sağlıyor.

Ürünlerin nerede en iyi şekilde yetişeceğine yönelik harita çıkarılıyor.

Konuya ilişkin yaklaşımlarını sürdüren başkan diyor ki;

Pandemiden sonra dünya tarım ile yatıp kalkıyor.

Şimdi anlaşılıyor ki tarım ve hayvancılık adına güçlü olmayan ülkelerin kendini geleceğe taşıması mümkün değildir.

Muğla olarak, turizmden daha fazla geliri tarımdan elde edebiliriz.

Başkan Gürün’ün açıklamasından da anlaşılıyor ki, yazımın başlığını teşkil eden TURİZM KADAR ETKİN yaklaşımı, ülkemiz, ilişkin olarak tarım adına abartı değildir.

Bu Habere Yorum Yapın