Tüm Emekliler Sendikası Muğla Şubesinden Yenigün’e ziyaret

Tüm Emekliler Sendikası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu, Yenigün Gazetesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Şube Başkanı Adil Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi hilal Nizamoğlu Solmaz ve Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Atılgan ile uzun süre karşılıklı sohbet ederek bilgi ve görüş alışverişinde bulundular.

Pandemi kurulları çerçevesinde gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan Tüm Emekliler Sendikası Muğla Şubesi Başkanı Adil Eroğlu, hükümet tarafından hazırlanan ve mecliste görüşülmekte olan 2021 yılı bütçesine değinirken; “ 2021 Bütçe Tasarısı daha önceki bütçelerde olduğu gibi savaşın ve silahlanmanın bütçesidir” dedi.

Bütçenin 300 milyar TL açık vereceğini ileri süren Eroğlu; “ 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi yaklaşık 1.4 trilyon liralık bir gider, 1.1 trilyonlukta bir gelir öngörmektedir. Yani daha yürürlüğe girmeden bütçenin 300 milyar TL açık vereceği kesindir. Oysa silahlanmaya, iç güvenlik kurumlarına bütçeden ayrılan pay öngörüle açık kadardır.

Güvenliğe, silahlanmaya 300 milyar ayrılırken herkesi doğrudan ilgilendiren hele hele pandemi döneminde sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığı’na ayrılan pay ise 77 milyardır. “ dedi.

“EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR”

Ülkede 8 milyon emeklinin asgari ücretin altında ücret aldığını hatırlatan Adil Eroğlu; “ Yine bu bütçe ile 2021 yılı için emeklilere reva görülen zam oranı 3+3 ve enflasyon farkıdır. Zam oranlarının vicdansızlığı ve komikliği bir tarafa, enflasyon oranlarının siyasi iktidarın işine geldiği gibi hesaplanıp açıklandığı bilinmektedir. Dolayısıyla 2021 bütçesi emekliler açısından sefalet ve yoksulluk demektir. “

“ EMEKLİLER SENDİKAL MÜCADELİYİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIDIR”

Sendikalarının kapatılması girişimlerine de tepki gösteren Eroğlu; “ Bütçe tasarısı adeta kaçırılırcasına hazırlanmakta ve görüşülmektedir. Bizlerin görüşlerine başvurulmamakta, temsil ettiğimiz kesimler yok sayılmaktadır.

Bunan yanı sıra emekliler için uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika kurma hakkımız mahkemeler vasıtasıyla elimizden alınmaya çalışılmakta, devletin uluslararası sözleşmelere uygun iç hukukta düzenlemeler yapmak yerine emeklilerin 25 yıllık sendikal geçmişini yok saymaya çalışılmakta, sendikalar kapatılmakla tehdit edilmektedir. 1995 yılında başlayan emeklilerin sendikal hak ve mücadelesi bütün baskı ve yok saymalara karşın bugünlere gelmiştir.

Emekliler ve emekli sendikaları bunca yıldır yürüttükleri sendikal mücadeleden geri adım atmamakta kararlıdır. Tıpkı diğer çalışan kesimlerin örgütlenme mücadelesinde karşılaşıldığı gibi her türlü baskı, engel ve sıkıntıya karşı mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır.

Bu noktada siyasi iktidarın yapması gereken emeklilerin 25 yıllık mücadeleleri sonucunda elde ettikleri sendikal örgütlenmeleri tanıması ve anayasal güvenceye kavuşturmasıdır” diye konuştu.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ

Bütçe görüşmeleri öncesi emekliler taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

-Emeklilerin sendikalarına karşı açılmış kapatma davaları geri çekilmeli, Valilikler bu davalara taraf olmamalıdır.

-Uluslararası sözleşmeler ve 25 yıldır emeklilerin zorluklarla baş ederek sürdürdüğü kazanımlar ve sendikal örgütlenmesi tanınmalı, anayasal güvence altına alınmalıdır.

-En düşük emekli aylığı brüt asgari ücret tutarına yükseltilmelidir.

-Yılda 4 sefer aylık tutarında ikramiye verilmelidir.

-Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Özelleşmeden vazgeçilmelidir.

-Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır.

-Ekmek, et, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaç ürünlerine zam yapılmamalıdır.

-Salgın koşullarında yaşlılara, kronik rahatsızlığa onlara yerel ya da merkezi yönetim tarafından destek verilmeli, ihtiyaçları karşılıksız olarak karşılanmalıdır.

Haber: Serkan Solmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.