Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
kule reklam
kule reklam
Header reklam

Muğla’da içme suyuna zam geldi

Muğla Su ve Kanalizasyon

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından içme suyuna zam yapıldı. Ayrıca 2024 Ocak ayı MUSKİ Su ve Atıksu Satış Tarifesi’ne göre geçen yıl iki olan konut aboneleri kademe sayısı bu yıl üçe çıkarıldı.

MUSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl içe suyuna zam yapıldı.
2024 yılında; konut aboneleri için birinci kademe 1 – 10 m³ birim fiyatı 20,11 TL, ikinci kademe 11-21 m³ birim fiyatı 40,79 TL, üçüncü kademe de ise 21 m³ ve üzeri 58,41 TL uygulanacak.
2023 yılı Aralık ayında konut aboneleri birinci kademe 1 – 10 m³-birim fiyatı 19,47 TL, ikinci kademe 11 m³ ve üzeri için birim fiyatı 39,49 TL uygulanıyordu.

MUSKİ SU ve ATIKSU SATIŞ TARİFESİ (OCAK 2024)

ABONE GRUPLARI

KADEME

BİRİM FİYATI

ATIKSU

KONUT ABONELERİ

1 – 10 m³

20,11 ₺

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

11-20 m³

40,79 ₺

21 m³ ve Üzeri

58,41 ₺

KIRSAL KONUT ABONELERİ

1 – 10 m³

5,03 ₺

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

11-20 m³

10,20 ₺

21 m³ ve Üzeri

14,60 ₺

İŞYERİ ABONELERİ

1 – 10 m³

35,57 ₺

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

11-20 m³

56,36 ₺

21 m³ ve Üzeri

71,29 ₺

KIRSAL İŞYERİ ABONELERİ

1 – 10 m³

17,79 ₺

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

11-20 m³

28,18 ₺

21 m³ ve Üzeri

35,65 ₺

KARMA TİP ABONELİKLER

1 – 10 m³

27,66 ₺

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

11-20 m³

49,14 ₺

21 m³ ve Üzeri

64,85 ₺

KIRSAL KARMA TİP ABONELİKLER

1 – 10 m³

11,41 ₺

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

11-20 m³

19,19 ₺

21 m³ ve Üzeri

25,13 ₺

İNŞAAT

KADEMESİZ

62,01 ₺

*

RESMİ KURUM VE BELEDİYELER

KADEMESİZ

30,17 ₺

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

TÜM KAMU KURUMU YEŞİL ALAN VE MEZARLIKLARI

KADEMESİZ

20,11 ₺

DİĞER SU ABONELİKLERİ

KADEMESİZ

9,74 ₺

*

ATIKSU ABONELERİ KONUT

***

*

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

ATIKSU ABONELERİ İŞYERİ

***

*

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

ATIKSU ABONELERİ RESMİ KURUM

***

*

İçme suyu bedelinin % 50’si oranında alınır.

1-Bu tarife 01.01.2024 tarihinden itibaren ilk okuma dönemi ile hangi dönemde tüketildiğine bakılmaksızın yürürlüğe girer. MUSKİ Su ve Atıksu tarifelerine uygulanan TÜFE oranı, TÜİK tarafından

açıklanan ayın takip eden aydan bir sonraki aya ait okuma döneminde su ve atıksu tarife ücretlerine yansıtılarak güncellenir.

2- Su ve Atıksu tarifeleri vergi, resim ve harçlardan hariç belirlenmiştir.

3- Klasik aboneler ile ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin tarifeleri eşit uygulanır.

4- 7254 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 gereğince indirimli olarak ücretlendirilir.

5- Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde içme ve kullanma sularına; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkra hükmü gereğince belirlenen tarife uygulanır.

6- Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma sularına; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 29 uncu fıkra hükmü gereğince belirlenen tarife uygulanır.

7- Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde bulunan içme ve kullanma sularına; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci ve 29 uncu fıkra hükmü ve 7254 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 gereğince indirimli olarak ücretlendirilir. Bu yerlerde bulunan tüm abonelere ilçe merkezlerindeki konut abonelerine uygulanan kademe aralığı uygulanır.

8- MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyan abonelere, ait oldukları abone grubuna göre geçici abonelik yapılır ve ücretlendirilir. 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin on beşinci fıkra hükmü ile Geçici 1. maddesinin yirmi sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükümleri doğrultusunda bu yerlerde bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyanlara geçici abonelik yapılır ve ücretlendilirir. Ayrıca 7254 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 hükümleri doğrultusunda bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyanlara geçici abonelik tesis edilir ve ücretlendirilir.

9- İnşaat aboneliği bulunup, Yapı Kullanım İzni olmadığı halde fiilen oturulduğunun tespit edilmesi ve taşınmaza geçici abonelik tesis edilmemiş olması halinde inşaat/şantiye suyu tarifesine ek olarak bu tarifenin %50’si kadar Atıksu bedeli alınır.

10- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun l8 inci maddesi ile 5393 sayılı Kanunun l5 inci maddesinin (r) fıkrasına eklenen “Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler” hükmü gereğince

14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile abone kayıtlarının ilgililerince yapılması ve amacı dışında kullanılmaması koşuluyla mabetlerden içme ve kullanma su bedeli tahsil edilmemektedir.

11- 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 88 inci maddesi ile 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesine eklenen “1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır. ”Hükmünde belirtilenler ile 5774 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen amatör sporculara yürürlükteki su tarifeleri üzerinden %50 indirim yapılarak içme ve kullanma su bedeli tahsil edilir.

12- 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrası “ Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.” ve aynı maddenin yirmi sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir.” şeklinde düzenlenmiş olup, İdaremizce köy ve belde abonelerine ayrıca bir tarife

belirlenmemektedir. Kanun maddesi gereği İdaremiz tarafından belirlenmiş olan konut tarifesi üzerinden yasal olarak indirim uygulanmaktadır. Madde metninde açıkça; yalnızca içme ve kullanma suları için alınacak ücretlere ilişkin indirim uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu Kanun maddesinde atıksu bedeline indirim yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmamaktadır.

13- Çevre Şehircilik Bakanlığının 12.01.2021 tarih ve E.45730004-010.03-66242 sayılı yazısı ekinde yer alan Sayıştay Başkanılığının görüşüne müteakip, 11.03.2021 tarih ve 2 no’lu Genel Kurul Kararı ile kabul edilen‘‘MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 18.03.2021 tarihinde www. muski.gov.tr resmi internet sitesinde yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (ç) bendi gereği su ve atıksu ücretlerine TÜİK tarafından her ay açıklanan bir önceki ay TÜFE oranına göre artış uygulanır.

14– Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumkarı dahil) mükellefler Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar.Bu tarifeden yararlanacak aboneler bağlı olduğu vergi dairesinden mükellefiyet durumunu gösterir onaylı son gelir beyannamesini her yıl nisan ayı sonuna kadar İdareye sunmakla yükümlüdür.

15– 5216 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile köy veya belde belediyesi iken tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlere anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uyarınca tanınan muafiyet ve indirimler uygulanmaz.Bu kanunda sayılmayan diğer abone grupları ilçe merkezlerinde uygulanan ait olduğu tarife üzerinden ücretlendirilir.

16-Atıksu abonelerinin ücret hesabında Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesinin dördüncü fıkrasını “Belirlenen metreküp temelindeki atıksu ücreti, metreküp su ücretinin % 50’sini aşamaz.” hükmü gereği su ücreti esas alınarak hesaplanır.