MUĞLA BÜYÜK KENTLERLE YARIŞIYOR

Yaşadığımız kent Muğla adına bir realite var ki yadsınamaz.

Aksi de iddia edilemez.

Buna ilişkin rakamlar ortada.

Dolayısıyla farklı bir yaklaşım aldatıcı olur.

Kaldı ki;

“Rakamların dili yalan söylemez.”

Kısaca belirtmek gerekirse Muğla, göçler bağlamında her geçen gün hızlı nüfus artışına sahne olan bir kent olarak ön plana çıkmaktadır.

Hem de Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir rakamla.

Sonra artış, sadece nüfus bağlamında gözlenmiyor.

Konut satışları itibariyle de ortada benzer bir tablo var.

Buda gösteriyor ki Muğla her geçen gün artan nüfusu itibariyle metropol kentlerle yarışıyor.

                                                            ***

Bu yaklaşımda abartı yoktu.

Konuya ilişkin istatistiki rakamlar doğrultusunda açıklama yapan Türkiye İstatistik Kurumuydu.

Buna yönelik olarak aynı kurum 2020 Eylül ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımlıyor.

Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından veriler bilgiye göre Muğla ilinde konut satışları % 8,2 oranında artış gösteriyor.

Hem de farklı kategorilerde.

Aynı yaklaşımlar doğrultusunda birinci ve ikinci el olarak nitelendirilen satışlar gerçekleştiriliyor.

Hal böyle olunca ister istemez bir değerlendirme yapılıyor.

Acaba diğer illerde durum nasıldı?

Özellikle metropol kentlerde satışlar hangi düzeydeydi?

Bakıldığında çok da sürpriz olmayan bir sonuç görülüyor.

Metropol kent İstanbul her zaman ve konuda olduğu gibi yine başı çekiyor.

Aynı il, 25 bin 399 konut satışı bağlamında % 18,6 oranıyla en yüksek paya sahip oluyor.

Diğer illere bakıldığında çok da farklı bir rakam yok.

İstanbul’u 12 bin 677 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara,

8 bin 153 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir İzliyor.

Görüldüğü gibi bir sürpriz yok.

Nüfus itibariyle ilk 3 sırayı alan illerden İstanbul, Ankara ve İzmir’in, konut edinme bağlamında da yerlerini korudukları görülüyor.

                                                                           ***

Hal böyle olunca ister istemez dünya genelinde konuşlanan özellikle metropol kentlerle, kendi şehirlerimizi mukayese ediyoruz.

İlişkin olarak ortaya çıkan tablo, hiçte onlardan aşağı kalır tarafının olmadığını gösteriyor.

Üstelik ilk 3 sırayı alan illerimizdeki nüfus artışının, dünya genelinde öncelikli illerle yarıştığı ortaya çıkıyor.

Bazı dünya kentlerine göre özellikte İstanbul’un nüfus artışının daha yüksek rakamlar içerdiği, diğer kentlerimizin de küçümsenmeyen oranda nüfusa sahip oldukları görülüyor.

Kısaca belirtmek gerekirse, ortada sürpriz bir sonuç yok.

İlk 3 sırayı alan kentlerdeki nüfus artış oranı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyrediyor.

                                                              ***

Peki diğer illerde, özellikle yaşadığımız kent Muğla’da konut ve nüfus artışı nasıl seyrediyordu?

Rutin bir artış mı vardı?

Yoksa artı ve eksi değerler içeren rakamlar mı söz konusuydu?

Bu bağlamda yapılan değerlendirme üzerine Muğla’nın, Türkiye genlinde %1,6 payla 20. sırada yer aldığı görülüyor.

İlişkin olarak, konut satışları hangi düzeyde? diye bakılınca da, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,7 oranında artış gösterdiği anlaşılıyor.

Kabul edelim ki gözlenen rakam küçümsenemezdi.

Üstelik her geçen yıl daha bir artış kaydettiği orta olunca.

Sonuçta ortaya çıkan nüfus ve konut satışına yönelik tablolar gösterdi ki, nüfus ve konut artışı bağlamında MUĞLA BÜYÜK KENTLERLE YARIŞIYOR.

Bu Habere Yorum Yapın