Küçükbaş hayvancılıktan 58 milyar katkı

Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar, hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar ve ithalat darbesine rağmen küçükbaş hayvancılık ülke ekonomisine 58 milyar TL’lik katkı sağlandı. Bu hiç de küçümsenecek bir rakam değil.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ‘TÜDKİYEB) verilerine göre;  küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin 2019’da 37 milyar 247 milyon liralık koyun, kuzu, 9 milyar 234 milyon liralık keçi, oğlak olmak üzere 46 milyar 481 milyon liralık canlı hayvan yetiştirdi.  2019’da küçükbaş hayvancılıktan 6 milyar 444 milyon liralık süt, 4 milyar 456 milyon liralık et, 36,7 milyon liralık deri, 124,9 milyon liralık yapağı, 7 milyon liralık kıl, 6,3 milyon liralık tiftik olmak üzere 11 milyar 38 milyon liralık hayvansal ürün elde edildi.

Üretilen canlı hayvanların pazarlanmasından  18 milyar 479 milyon, 7 milyar 558 milyon liralık süt, et, deri, yapağı, kıl, tiftik de dahil edildiğinde piyasaya 26 milyar 37 milyon liralık ürün sürüldü.

Yine aynı kurumun verilerinden geçen yıl değer olarak canlı hayvan üretiminin yüzde 25,4, hayvansal ürün üretiminde  yüzde 23,5 arttığını görüyoruz.

Anadolu topraklarının büyük bir bölümü küçükbaş hayvancılık için adeta biçilmiş kaftandır. Yine ülkemizin bazı bölgeleri de büyükbaş hayvancılık için son derece idealdir. Bundan dolayı da hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılık için mera alanlarının çok daha fazla artırılması gereklidir.

Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan yetiştiricileri her geçen yıl daha da zor şartlar altında üretim yapmaya çalışıyor. Üreticilerin sorunlarının giderilmesi için üreticiye sağlanan destekler artırılmalı, yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

 Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin önündeki en büyük sorunlardan başlıcaları mera, yem ve yeni ismi ile sürü yöneticisi yanı çoban sorunudur. Küçükbaş hayvan üreticilerinin sorunları ortadan kaldırılırsa şüphesiz ki insanımızın sağlıklı et ve süt ürünlerine ulaşımı daha kolaylaşacak hem de ülke ekonomisine daha büyük katkılar sağlayacaktır.

Muğla ilimiz de küçükbaş hayvan üretimi için ideal illerin başında gelmektedir. Ne yazık ki son yıllarda ormancılık alanındaki düzenleme ve uygulamalar küçükbaş hayvancılıkta mera alanlarının daralmasına neden olmaktadır. Bu konunun tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Genel olarak da tıpkı tarımda olduğu gibi hayvancılık alanında da daha fazla vakit kaybetmeden milli ve kalıcı bir politika üretilip hayata geçirilmelidir.Bu sağlanabilirse bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan ülkemizde ekonominin temel sektörlerinin başında bu iki sektör gelebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.