İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Raporu açıklandı

Öz Sağlık İş Sendikası İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü ve Muğla İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Bozkurt,  hazırlamış oldukları 2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Raporu ve yapmış oldukları anketlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozkurt; ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde çalışan Türkiye geneli 200 İş Güvenliği Uzmanı ile gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde çalışan personellerin %64 ünün elden maaş aldıklarını, % 40.7 sinin hizmet verdiği iş yerlerinde iş kazaları sonrası adli süreçlere dahil edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Bozkurt, aynı raporda İş Güvenliği Uzmanlarının yaşanan iş kazalarında haksız olarak suçlanmalarında en fazla adli makamlardaki kişilerin İş Güvenliği Uzmanlığı mesleğini tam olarak bilmemesi, ikinci sırada ise hatalı bilirkişi raporları olduğunun İş Güvenliği Uzmanları tarafından görüldüğünü açıkladı.

Bozkurt, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenememesinin sebebi ise İş Güvenliği Uzmanları tarafından en fazla yasal mevzuat ve uygulamaların hatalı olmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “  İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınmaması durumunda bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurma gerektirmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde bu durum İş Güvenliği Uzmanınca makamların yetkili birimlerine bildirilir. Bahsi geçen bildirim yükümlülüğü yapılan anketlere göre acil durumda İş Güvenliği Uzmanlarının % 75 i iş kazalarının önlenemeyeceğini düşünürken, İSG katip sistemine entegrasyonların yetersiz.”  

Bozkurt; “ Türkiye’de 2442 aktif Ortak Sağlık Güvenlik Birimi faaliyet gösteriyor. Bu Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin büyük bir bölümünün NACE kodu (altılı ekonomik faaliyet sınıflandırması) hatalı. Bu konuda yetkilendirmenin yapıldığı süreçte ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması gerekiyor.  

TUİK raporuna göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin altılı Ekonomik faaliyet sınıflandırması 86.21.90 olması gerekiyor. Yaşanan iş kazalarından sonra İş Güvenliği Uzmanlarının yargılanmaları söz konusu ancak İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendiren, denetleyen ve iş vereni olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri yargılanma süreçlerine dahil edilmiyor.  İş kazaları sonrası bilirkişilere kusur veya ihmal raporu düzenletildiği ancak sorumluluk raporu da düzenletilmesi gerekmektedir nitekim sorumluluğu olmayan bir kişinin kusurundan söz edilemez.” Dedi.

Bozkurt, şunları ekledi: “ 2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Raporumuzda belirttiğimiz ve yapmış olduğumuz anketlerde görüldüğü üzere Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri kendi söküğünü dikemeyen terzi misalidir. Bu bakımdan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi sisteminin yanlış kurgulandığını düşünmekteyiz.”

Haber: Duygu Kaplan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.