Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
kule reklam
kule reklam
Header reklam

Çimento fabrikası yapılmak istenen yerin “sanayi alanı” olmaktan çıkarılması için dilekçe verdiler

MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin

MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi üyeleri tarafından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tasarrufundaki 1/100.000 ölçekli imar planının Deştin ile ilgili “Sanayi Alanı” işaretinin değişmesi için dilekçe verilip, basın açıklaması yapıldı.

MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi üyeleri bugün Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplandı.

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının değiştirilmesini, çimento fabrikası yapılmak istenen yerin “sanayi alanı” olmaktan çıkarılması için dilekçe verdiler.

Konuyla ilgili MUÇEP Menteşe Meclisi Eşsözcüsü Rukiye Uslu okuduğu basın açıklamasında şunları kaydetti;

“Menteşe ilçesi Bayır mahallesi ile Yatağan İlçesi Deştin mahallesi ortak sınırı Tekağaç mevkiinde kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı verdiğimiz mücadele iki senedir fiili olarak sürmektedir. Mücadelemiz ve açtığımız davalar sonucunda 2.ÇED raporu da iptal ettirilmiştir. Dava Danıştay’da sürmektedir. Danıştay’daki davayı da kazanacağımıza ve 2.ÇED raporunu da tarihin çöplüğüne göndereceğimize inanıyoruz.

“MENTEŞE VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ’NE KARŞI DAVA AÇTIK”

Sıra imar planlarına gelmiştir. Çimentocuların uyduruk ÇED raporlarıyla tekrar karşımıza dikilmelerini istemiyorsak imar planları iptal edilmelidir. Bunun için bizler entegre çimento fabrikası amaçlı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali için Menteşe Belediyesi’ne ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne karşı dava açtık. Bu dava sürmektedir.

Muğla’nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal olduğu için şu an bu konuda yapılacak bir şey yok ama Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan çimento fabrikası yerinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesi kaldırılmalıdır.

Tamamen ormanlık bir alanın içinde, tarım için kullanılan su kaynaklarının dibine, zeytinliklerin göbeğine çimento fabrikası yapılması için oluşturulmuş bir “Sanayi Alanı” olamaz.

Bugün burada Muğla, Aydın ve Denizli olarak üç ilimizi içine alan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan Tekağaç Mevkii’ndeki tapulu arazinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesinin kaldırılması için hazırladığımız dilekçeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na göndermek için geldik.

Çimentocuların sahibi olduğu Tekağaç mevkiindeki tapulu arazi “Sanayi Alanı” olamaz. Neden?

1-        Böyle bir alanın “Sanayi Alanı” olarak gösterilmesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında dikkat edilen Plan, İlke ve Esaslarına aykırıdır.

Bu Plan İlke ve Esaslar kısmında özellikle belirtilen;

–          Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir arada değerlendirilmesi,

–          Tarihi, kültürel yapı ile orman alanları, tarım arazileri, su kaynakları ve kıyı gibi doğal yapı ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi,

–          Doğal yapının, ekolojik dengenin ve ekosistemin sürekliliğinin korunması amacıyla arazi kullanım bütünlüğünün sağlanması,

–          Ulaşım ağının arazi kullanım kararlarıyla birlikte ele alınması suretiyle imar planlarında güzergahı netleştirecek yolların güzergah ve yönünün genel olarak belirlenmesi,

–          Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve politikaların belirlenerek arazi kullanım kararlarının oluşturulması,

İlkeleri dikkate alınmamıştır.

2-        1/100.000 ölçekli planlar “Üst Ölçekli” planlardır. Yukarıda özetlediğimiz Plan, İlke ve Esaslarına göre hazırlandıktan sonra “Alt Ölçekli” planlar “Üst Ölçekli” planlara uygun olarak hazırlanır. Fakat çimentocuların sahibi olduğu Tekağaç mevkiindeki tapulu arazinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesi bu şekilde olmamıştır. Çimentocu şirket 2006 yılında 1.ÇED raporunu hazırlamış ve 2007 yılında Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını hazırlayıp, Bayır Belediye Meclisi’nde ve İl Genel Meclisi’nde onaylatmıştır. Ama bu planların 1/100.000 ölçekli planlara işlenmesi 2011 yılında olmuştur. Yani 2007 yılında Alt Ölçekli planlar hazırlanıp onaylattırılmış ve daha sonra 2011 yılında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında uyulması gereken Plan, İlke ve Esasları gözetilmeden “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmiştir.

3-        Entegre Çimento Fabrikası amaçlı Alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dayanağı olan ve plan hükümlerinde de şart olarak getirilen 1.ÇED raporu da daha sonra oluşturulmuş 2.ÇED raporu da idare mahkemelerince iptal edilmiştir.

Plan ve Plan Hükümleri bir bütündür. Plan hükümlerinin bir şartı olan ÇED raporları iptal edildiği için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre mevcut İmar Planların hukuki dayanağı kalmamıştır ve geçersizdir.

1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları da iptal edildiği için yoktur.

ÇED raporları var sayılarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmiş olan bu alanın hem ÇED raporları iptal edildiği için hem de 1/25.000 ölçekli planların olmaması nedeniyle hukuki bir dayanağı kalmamıştır.

4-        Bahsi geçen alan, üç tarafı kapalı bal ormanı özelliği de olan,  verimli orman alanı içindedir. “Sanayi Alanı” olarak uygun değildir.

5-        Bahsi geçen alanın hemen yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı ve Kazan Göleti vardır. Deştin Çayı vardır. Su kaynaklarına yakınlığı ve vereceği zararlar açısından “Sanayi Alanı” olması uygun değildir.

6-        Bahsi geçen tapulu alanın çok yakınında binlerce zeytin ağacı ve tescilli zeytinlik alanlar vardır. Böyle bir alanın “Sanayi Alanı” olması 3573 sayılı zeytincilik kanununa aykırıdır.

7-        Çok yakınında Deştin, Alaşar, Bayır gibi otuza yakın çok sayıda yerleşim yeri vardır. Muğla Merkez İlçe Menteşe’ye kuş uçumu sadece 13km uzaklıktadır. Bahsi geçen alanın  “Sanayi Alanı” olması bu köylerde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını yok edeceği gibi sürdürülen tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa da zarar vereceği için uygun değildir.

8-        Muğla üç termik santralın olduğu bir ildir. Bahsi geçen alan termik santralların da duman etki sahasında olduğu için bölgenin yeni bir kirletici tesisi taşıyacak kapasitesi yoktur, bu yüzden “Sanayi Alanı” olarak gösterilemez.

9-        Bahsi geçen tapulu arazi orman alanı içinde olduğu için yolları da orman içi yollarıdır. Sanayi tesisi için uygun yollar değildir. Ulaşım ağı olarak düşünülen yollar “Arazi kullanım kararlarına” uygun değildir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sebeplerden dolayı Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Tekağaç Mevkii’ndeki çimentocuların tapulu arazisinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesi uygun değildir ve kaldırılmalıdır.”