Gençlerin siyasete eğilimi…

service service

Gençlerin siyasete eğilimi…

Öncelikle siyaset nedir gençlik nedir kavramlarında anlaşalım …

Siyaset , etimolojik köken ve kavram olarak ortaya çıkışı çok değişik yer ve zamanlara dayansa da , bizim ele alacağım şekliyle , yani yönetimsel açıdan siyaset ;  olarak tanımına baktığımızda “Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan düşüncelerin uzlaştırılması faaliyetidir.” Bu uzlaştırma faaliyeti ise yönetim erkinin elde bulunması ile gerçekleşir. (Wikipedia)

Yani özü itibariyle siyaset , toplumsal fikirlerin ve bu fikirlere dayalı faaliyetlerin birbirleri ile çatışmaksızın ve biri diğerinin özgürlük alanına zarar vermeksizin planlanması ve yürütülmesi faaliyetidir. Ayrıca siyasetin bu planlama vazifesinin dayanağını yasalardan ve devlet erkinden alması gereği tabiidir.

Peki gençlik nedir, kimler gençtir ?

Genç sözcüğü, Latincede büyümek olgunlaşmak anlamına gelen “adolescere” kökünden gelmektedir.

Birleşmiş Milletler Örgütünün tanımına göre ise genç, 15 ile 25 yaşları arasında, öğrenim gören, hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı bir konutu bulunmayan kişidir. 

Genç yaş tanımında 15-25 yaş arasında mutabık kaldı isek, şimdi Türkiye’deki nüfus içindeki genç nüfus oranına ve sayısına bakalım . Tüik 2021 istatistiklerine baktığımızda bu oranın %15,3 olduğunu görürüz bu da 12 milyon 971 bin 289 kişi demektir.

Siyaset denilince , kamu erkini kullanarak toplumsal fikirleri idare etme tanımından bahsetmiştik , işte idarecilerin kim olacağı sorusuna ise demokratik yolla seçilerek bu yetkiyi toplumdan almış olan kişilerden bahsedeceğiz. O zaman gençlerin toplam seçmen yapısı içindeki dağılımına da bakmak gerekecek

2018 seçimlerinde açıklanan seçmen sayısı 59.367.469 kişidir. Seçimlere katılım oranı 86,24 tür, geçerli oy ise 50.068.627 olarak açıklanmıştır.

18-25 yaşı baz alırsak yaklaşık 10 milyon , 18-29 yaşı baz alırsak 14 milyon seçmeni “genç seçmen” olarak tespit etmek yanlış olmayacaktır.

Son olarak gençlerin siyaset konularına eğilimlerini değerlendirmeden önce bir de ülkemiz gençliğinin sosyolojik yapısına bakmakta fayda var.

Bir sivil toplum kuruluşunca yapılan gençlik araştırmaları raporuna göre gençlerin genel profili şu şekilde tespit edilmiştir.

Gördüğünüz gibi gençler arasında durum hiçte iç açıcı değil , maddeler halinde yazılan tespitleri özetlersek ; gençler umutsuz, gençler işsiz , gençlerin aileleri dar gelirli, gençlerin iş bulma ümitleri gittikçe azalıyor , girişimcilik heyecanları tükeniyor, dolayısıyla gençlerin sivil toplum faaliyetlerine katılmaları katkı sunmaları hayli zor görünüyor.

Böyle olunca siyaset kurumuna duyulan güven azalıyor ve ülkenin düzeleceğine olan inanç azalıyor, yurtdışı hayalleri, yerini üreten değil tüketen bir genç nüfusa bırakıyor.

Gerçekten iç karartan bu tabloyu yine gençlik kendi eliyle düzeltmeye muktedirdir.

Son anketlerde gençlerin yüzde 90 ‘ı durumun eski düzenin siyasal aktörleri eliyle düzelmeyeceğine inanıyor. Yeni siyasal aktörlerden Zafer Partisinin gençler arasındaki oyu ise %30 larda , sempati duyanların oranı ise bu orandan daha da yüksek.

Bugünün gençlerinin yapılacak ilk seçimlerde oy oranı % 24 e denk gelirken seçime katılım oranının %85 olduğundan hareketle gençlerin %20,64 ü oy kullanacak demektir. Gençler arasında Zafer Partisi %30 desteklendiğine göre bu da % 6,19 oya tekabül edecektir.

Siyasal aktörlerin, gençleri sivil toplum faaliyetlerine ve siyaset kurumuna daha fazla katılımını ve katkısını sağlaması elbette ki ülkemizin refahına olumlu etkisi olacaktır, bunun için atılması gereken adımlar için ise gençliğin mevcut durumunu masaya yatırmak ve onlara yalan söylemeden samimiyetle el uzatmaktır, yoksa el gördülük kontenjan uygulamasına gençlerin karnı toktur.

Alper ERDOĞAN/BODRUM

Gençlerin siyasete eğilimi…

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Muğla Yenigün Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!