Reklam
Reklam

Terminalde “Sarı” alarm

Terminalde “Sarı” alarm
  • 17.06.2019
  • 347 kez okundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 11 milyon 186 bin 400 lira harcayarak yaptığı Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali, Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası’nı karşı karşıya getirdi.
Oda, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 12.12.2018 tarihli kararıyla, Muğla Menteşe Taksiciler Karayolu Taşıma Kooperatifine hak tahsisi yapılmasını yargıya taşıdı.
Muğla 2. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verince otogar içerisindeki taksi durağı kapatıldı.
Belediye ve oda arasındaki anlaşmazlık nedeniyle en büyük mağduriyeti ise turizm sezonunun ortasında yerli ve yabancı yolcular ile taksici esnafı yaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararının ardından üzerinde “Değerli vatandaşlarımız, Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası tarafından açılan dava neticesinde Muğla 2. İdare Mahkemesinin 14.03.2019 ve E:20181569 sayılı yürütmeyi durdurma kararı gereği, Muğla Şehirlerarası Terminal alanında ticari taksi hizmeti verilememektedir. Bilgilerinize sunulur.” yazan iki tabelayı otogar girişine ve içerisine astı.
Tabelaların, açtıkları dava nedeniyle taksi hizmeti verilememekte imiş gibi odayı hedef ve sorumlu kılmaya yönelik yanıltıcı algı oluşturduğunu ileri süren Oda üyeleri, otogar önünde basın açıklaması yaparak tabelanın kaldırılmasını istedi.
Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Arif Özer, tabelanın kaldırılması halince suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Muğla Büyük şehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise terminal giriş ve içerisine asılan levhaların vatandaşları bilgilendirmek amacıyla konulduğu vurgulandı.
Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali girişine asılan tabela önünde basın açıklaması yaptı.
Oda üyelerinin katıldığı basın açıklamasını okuyan Oda Başkan Yardımcısı Arif Özer, odanın 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Muğla ilinde kamyoncu, otomobilci ve şoför esnafını temsil eden, ildeki ulaşım konusundaki kararları alan Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu’nda üye esnafı temsil eden bir kuruluş olduğunu hatırlattı.
“TABELA KALDIRILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”
Bugüne kadar, kurulun başkanlık makamının üstlenilmesi nedeni ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin emrivaki yaklaşımı ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Özer, “Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali önüne Büyükşehir Belediyesi yetkililerince asılan tabela ile açtığımız dava nedeniyle taksi hizmeti verilemediği yönünde yanıltıcı haksız ve kamu tüzel kişiliğimize hakaret sayılacak nitelikte söylemde bulunulmuştur. Bu söylem açılan davada verilen karara uymamakta, kararın yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. Bu söylem, rencide edici, bölücü, ayrıca belediye gibi kamu tüzel kişiliğine yakışmayan devlet adabı ile de uyuşmayan bir söylemdir. Esefle karşılıyor, kınıyor ve yetkililerin derhal özür dileyerek bu yanlıştan dönmesini tabelayı söküp atmalarını istiyoruz. Aksi halde hazırlamış olduğumuz suç duyurusunu Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunacağımızın da bilinmesini istiyoruz.” dedi.
“KARARIN, HUKUKA AYKIRI OLDUĞU TESPİT OLUNDU”
Özer, ‘red’ oyu kullandıkları UKOME Genel Kurulu’nun 12.12.2018 tarihli 2018/9-610 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Muğla Menteşe Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’ne, İl Trafik Komisyonu Kararı’ndan yoksun olmasına rağmen hak tahsisi yoluna gidildiğini ileri sürdü.
Esnafın hukuka aykırı şekilde yetkilendirilen kooperatifin çatısı altında çalışmaya teşvik ve telkin edildiğini, bu suretle bireysel kazanılmış haklarından yoksunlaştırılma çabasına girildiğini iddia eden Özer, “Esnafımızı, haklarını savunurken güçsüz kılmak, keyfiyeten her türlü kararı alabilme rahatlığına kavuşmak isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi bu nedenle kararlarının hukuk denetiminden geçmesine tepki duymakta, hukuk devletini yok saymakta, açıkladığımız şekilde bölücü söylem ve haksız eylemde bulunmaktadır. Açmış olduğumuz davada da, ret oyu kullandığımız kararın açıkça hukuka aykırı olduğu yürütmenin durdurulması ile tespit olunmuştur.” diye konuştu.
Özer, idarenin etik ilke gereği hukuka saygılı biçimde kusurlarını kabullenip yanlışından dönme yolunu izlemesi gerekirken, üzücü şekilde kooperatif araçlarını hile yoluyla çalıştırmaya devam etmekte olduğunu ileri sürerek şunları kaydetti:
“Terminal’de hizmet verilememekte imiş gibi göstererek ilan ettiği yazı ile odamızı hedef ve sorumlu kılmaya çalışmakta; üyemiz ile vatandaşımız ile aramızı açmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni bu büyük suça konu yanlışından dönmeye, bölücü değil bütünleştirici olmaya, esnaf arasında neden olduğu nifakı temizlemeye, Muğla şoför esnafını savunmaya ve kazanılmış haklarını korumaya, bu suretle vatandaşımıza gerçekten iyi ve doğru ulaşım hizmetini vermeye, Anayasal ödevlere ve yasal görevlere uymaya davet ediyoruz.”
BÜYÜKŞEHİR’DEN AÇIKLAMA
Muğla Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ve 30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında Muğla’nın büyükşehir belediye statüsü kazandığı ve il merkezinde Menteşe Belediye Başkanlığı kurulduğu anımsatıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden gönderilen açıklamada, ticari taksilerin sayılarını, durak yerlerini, plakalarının verilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisinin İl Trafik Komisyonu yerine kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkisine geçtiği belirtilerek, “12.12.2018 tarihli UKOME Kurulu Toplantısında açıklamaya konu taksi bekleme yeri belirlenmesi konusu; Menteşe ilçesinde yeni faaliyete geçmiş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali yerleşkelerinin vatandaşlar tarafından yoğun hizmet aldığı alanlar olması, ticari taksi ihtiyacının en yoğun bulunduğu alanlar olması sebebi ile UKOME Kurulunun 15.11.2017 tarih ve 2017/7-489 sayılı kararı ile yapılan düzenleme neticesinde ticari taksilerin tek bir kurumsal çatı altında birlik/durak/kooperatif vb. olamamaları, etkin ve verimli hizmet kalitesinin sağlanamaması, düzenli olarak vatandaşlara hizmet verilememesi, kendi içlerinde bir denetim mekanizmalarının bulunmaması ve keyfe keder düzensiz olarak sürdürülen taksi faaliyetinin yürütülmesi neticesinde vatandaşların mağduriyet yaşamasının engellenmesi amacıyla kooperatif bünyesinde bir araya gelen ve arzu eden tüm taksi işletenlerinin aynı çatı altında çalışabilmesine imkan tanıyan 2018/9-610 sayılı karar ile düzenleme yapılmıştır.” denildi.
“MAHKEME KARARI SONRASI TOPLU TAŞIMA ARACI SAYISI ARTTIRILDI”
Açıklamada; “Muğla Kamyoncu, Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası’nın açmış olduğu dava sonucunda, Muğla 2. İdare Mahkemesinin 14.03.2019 tarih E:2018/1569 sayılı kararı ile UKOME Kurulunun 12.12.2018 tarih ve 2018/9-610 sayılı kararının “… faaliyet gösterecek araçların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yöntemi ile belirlenmeden tesis edilen dava konusu işlemde kamu yararına, eşitlik ilkesine ve hukuka uyarlık görülmeyerek” yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, bu durum sonuçlanıncaya kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali alanı yerleşkelerinde herhangi bir ticari taksi faaliyetinin sürdürülmesinin hukuka aykırı teşkil edeceğinden belediyemizce bu bölgelerde toplu taşıma araçları sefer sayıları ve araç sayıları artırılarak ulaşım hizmetinin aksamasına izin verilmemiş ve karar doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilmesine yönelik çalışmalar sonuçlandırılma aşamasına gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.
“LEVHALAR VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRMEK İÇİN ASILDI”
Terminal giriş ve içerisine asılan levhaların vatandaşları bilgilendirmek amacıyla konulduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
“Bu durumdan vatandaşlarımızın bilgi alması amacı ile; Değerli vatandaşlarımız; Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası tarafından açılan dava neticesinde Muğla 2. İdare mahkemesinin 14.03.2019 tarih ve e:2018/1569 sayılı yürütmeyi durdurma kararı gereği, Muğla şehirlerarası terminal alanında/ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi kompleks ticari taksi hizmeti verilememektedir. Bilgilerinize sunarız.” eklinde bilgi levhaları asılmıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak hukukun üstünlüğü çerçevesinde, esnafın hak ve menfaatlerini koruyarak, esnafın vatandaşlara üreteceği hizmet kalitesinden ödün verilmeden ve her esnafa eşit mesafede yapılacak düzenlemeler ile Muğlamıza hizmet etme anlayışı içerisinde olduğumuzu belirtiriz.” eklinde bilgi levhaları asılmıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak hukukun üstünlüğü çerçevesinde, esnafın hak ve menfaatlerini koruyarak, esnafın vatandaşlara üreteceği hizmet kalitesinden ödün verilmeden ve her esnafa eşit mesafede yapılacak düzenlemeler ile Muğlamıza hizmet etme anlayışı içerisinde olduğumuzu belirtiriz.”
Haber: Osman Akça

Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istiyor
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını...
Kıbrıs Şehitleri anıldı
Kıbrıs Adası’nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıldönümü...
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’den, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’a: “ÇOK KOMİKSİN SAYIN VEKİL”
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, geçtiğimiz gün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan su baskını...
Arıcılara “DİRENME” çağrısı
Tüccarların, arıcının elindeki balı ucuz fiyata alma girişimlerine tepki gösteren Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, arıcılara direnme çağrısı...
Yanan araç orman yangınına neden oluyordu
Bodrum’da kaza sonrası ormanlık alana devrilen ve alev alan kamyonet orman yangınına neden oluyordu. Bodrum Gölköy yolu üzerinde öğle saatlerinde...
Gübre çukuruna düşen eşekler kurtarıldı
Seydikemer ilçesinde başıboş dolaşırken ahır kenarında bulunan gübre çukuruna düşen 2 eşek, itfaiye erleri ve kepçe operatörünün gayretleri sonucunda kurtarıldı....
El Sanatları Üretici Pazarı Yenileniyor
Menteşe Belediye ekipleri Pazaryerinde kadınların el emeği göz nuru eserlerini sergileyip, satışını yaptığı Kadın El Sanatları Üretici Pazarını yenileme çalışmalarına...
Büyükşehir’den Kavaklıdere’ye altyapı yatırımı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine 11 milyon liralık alt yapı yatırımı...
Büyükşehir’in ilçelerdeki yol çalışmaları sürüyor
İl genelinde olduğu gibi Milas ilçesinde de güvenli ve modern yollarla vatandaşların sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kalem Mahallesi’nin...
Mesleki Yeterlilik Sınavı yapıldı
TOBB’nin oluşturduğu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile MİTSO işbirliğinde ikinci el motorlu kara taşıtlarını mesleki yeterlilik belgesi alması...
Madenciler Ankara’ya çıkarma yaptı
Madenciler sorunlarına çözüm bulmak için başkent Ankara’ya adeta çıkarma yaptı. Bakanlıklar nezdinden bir dizi görüşmeler yapan ve raporlar sunan madenciler,...
“Milas’a Kan Merkezi kuralım”
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin Türk Kızılayı Milas Şubesine yaptığı ziyarette Milas’ta düzenli bir kan toplama merkezi ihtiyacı olduğu...
Seydikemer’in doğal ve kültürel zenginlikleri sergilendi
Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır’ın “Tarihi, Kültürel ve Doğal Zenginlikleriyle Seydikemer” adlı resim ve heykel sergisinin açılışı Muğla Valisi...
Milas Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
Milas Belediyesi ile Yetkili Memur Sendikası olan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) arasında bir süredir devam...
Kriz dönemlerinde şirket yönetimi anlatıldı
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), üyelerine yönelik eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenen ‘Kriz...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ