Reklam
Reklam

MUĞLA ÖZEL BİR KENT (III)

İsmail Atasever
İsmail Atasever
  • 12.06.2019
  • 719 kez okundu

Muğla Valisi Esengül Civelek’le gerçekleştirdiğim söyleşi geniş kapsamlıydı.
Farklı yaklaşım gösterilemezdi.
Muğla her yönden ayrıcalıklı bir kentti.
Turizmden tarıma, balıkçılıktan madenciliğe, enerji üretiminden ormancılığı ve daha nice alanlar bağlamında gerçekten istisna teşkil eden bir şehirdi.
Dolayısıyla söyleşinin ilk iki bölümünde yönelttiğim soruları ayrıntılı olarak cevaplayan mülki amir, bu kez turizm adına görüşlerini yansıtıyor.
Turizm sektör, ekonomik büyümeye, kalkınmaya destek veren, döviz kazandıran, yatırım ve gelir getiren, istihdam yaratan, refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükselten, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel gelişmeye katkı sağlayan, bölgesel ve ulusal kalkınmanın önemli sektörlerinden biridir.
Muğla’nın geleceğini yaratacak ve planlayacak olan tüm taraflarla uyum içerisinde, iş ve güç birliği oluşturarak, stratejik hedefler belirlenmesi, 4-5 aylık deniz turizmi yanında alternatif turizm açılımı yaratacak çalışmalara ağırlık veriyoruz.
Bu yaklaşımın itiraz edilecek yanı yoktu. Özellikle turizmin çeşitlilik kazanması, ilişkin olarak girdilerinin ekonomiye katkısı göz önüne alındığında..
Hal böyle olunca kişi, kurum ve kuruluşlar bazında hataya yer yoktu.
***
Mülki Amir Esengül Civelek’in konuya ilişkin üzerinde durduğu bir başka ayrıntı, alternatif turizmdi.
Özellikle çeşitlilik kazanması bağlamında mutlaka gereği yerine getirilmeliydi.
Yanı sıra kaliteli hizmet sunulması için nitelikli personel istihdam edilmesi.
Bunun için yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarına tüm tarafların destek ve katılımları yanında, dijital tanıtımdan da istifade edilmesi.
Doğal, tarihi, kültürel varlıklarımız, eşsiz güzelliklerimiz, sahip olduğumuz turizm kültürü, nitelikli insan kaynağı, kaliteli tesisler ve işletmeler, ulaşımda kolaylık ve çevresel alt yapı hizmetleri.
Kabul etmek gerekir ki mülki amirin altını çizdiği bu ayrıntılar, kaliteli turizmin olmazsa olmaz kriterleriydi. Dolayısıyla hataya yer yoktu.
Vali, bir önemli ayrıntının daha altını çizmişti.
Muğla, son yıllarda gerçekleştirilen çevresel ve alt yapı yatırımları ile cazibe merkezi haline gelmiştir.
***
Turizmin daha reel değerler içermesi bağlamında Master planı öngörülüyor muydu?
Bu konuda görüşlerini açıklayan Vali Esengül Civelek;
İlimizin sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerinin tespiti yanında planlı bir şekilde koruma ve kullanma dengesi içerisinde, ülke ekonomisine kazandırılması çalışmaları yapıyoruz.
Mevcut potansiyelin farkındalığıyla ilimizi uluslararası alanda ilgi odağı haline getirmek için alternatif turizm modelleri geliştirerek, turizmi çeşitlendirme ve markalaşma çalışmalarına önem veriyoruz.
Mülki amirin yaklaşımlarında abartı yoktu. Kaldı ki olamazdı da. Muğla’nın turizm bağlamında devlete katkısı rakamlarla sabit olduğuna göre, rasyonel değerler içeren ve çeşitlilik kazanan turizm yapmak, olmazsa olmaz temel koşuldu.
Dolayısıyla hataya yer yoktu.
Aksi takdirde bindiğimiz dalı kesmek olurdu ki, böyle bir gaflete düşmek akıl kârı değildir.
***
Hiç kuşkusuz Muğla için olmazsa olmaz kriterlerden biri çağdaş eğitim sistemiydi.
Türkiye genelinde eğitim ve öğrenim açısından öncü illerden olsa da daha bir işlerlik kazanması bağlamında neler yapılmalıydı?
Bu konuda Vali Esengül Civelek ne düşünüyordu…
Görev yaptığı süre içerisinde bu konuya irdeleme imkanı bulmuş muydu?
Mülki amirin konuya ilişkin yaklaşımları, Muğla adına mutlu olmayı gerektiren bir durumdu.
Diyor ki; Muğla Türkiye’de okuma yazma oranı en yüksek illerimizden biridir. İlimiz okuryazarlık sıralamasında 6.il konumunda olup, okuma yazma bilenlerin oranı % 98’dir.
İlimizde, öğrencilerimizin mutlu, başarılı, etik değerlere sahip, özgüveni yüksek, milli kültür ve değerlerine bağlı, iletişim becerisine sahip olmasını hedefleyerek çalışmalar yürütüyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerini de titizlikle sürdürüyoruz.
Özellikle dersliklerin fiziki altyapısı, çağın gereklerine uygun olarak güçlendiriliyor.
Muğla eğitim ve öğrenim itibariyle, ilk sıralarda yer alan bir kentti. Buna yönelik kayıtlar her şeyi açıkladığına göre, büyük ölçüde sorun yoktu.
***
Peki, özellikle yaz sezonunda tahminlerin üzerinde yerli yabancı turist çeken Muğla, asayiş yönünden nasıldı?
Bu konuda mülki amir ne diyordu?
Vali Esengül Civelek, görüşlerini yansıtıyor.
Muğla huzurlu, mutlu, umutlu ve güvenli bir kenttir.
İç İşleri Bakanlığımızın ülke genelinde koyduğu hedefler doğrultusunda, uyuşturucu ile mücadele, okulların ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, düzensiz göç ile mücadele, trafik kazalarının önlenmesi hususları başta olmak üzere azim ve kararlılıkla 24 saat esasına göre emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Trafik denetimleri, il genelinde eş zamanlı huzur operasyonları, uyuşturucu ile mücadele, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarına karada ve denizde yoğun bir şekilde devriye faaliyetleri icra edilerek sürdürülüyor.
Hiç kuşku yok ki mülki amirin yaklaşımları, asayişin sağlanması ve halkın huzuru adına çok önemliydi. Özellikle Muğla yaz sezonunda yerli yabancı tahminlerin üzerinde turist çekince.
***
Sonuçta Muğla Valisi Esengül Civelek’le gerçekleştirdiğimiz söyleşi, her bakımdan önem arzeden bir oturumdu. Özellikle kentin, turizm başta olmak üzere birçok alan için ayrıcalık göstermesi, gözlerin üzerine çevrilmesine neden olmaktaydı.
Bu nedenle mülki amir, Muğla’nın özel bir kent olduğu noktasından hareketle, ince eleyip sık dokuyordu.

YAZARIN SON YAZILARI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ