Reklam
Reklam

Görünürde Kömür, arkası Bakır ve Altın mı ? Karabağlar’ın “ALTIN”ı Üstüne getirecekler!

Görünürde Kömür, arkası Bakır ve Altın mı ? Karabağlar’ın “ALTIN”ı Üstüne getirecekler!
  • 11.09.2019
  • 130 kez okundu

Geçtiğimiz günlerde Doğal SİT alanı içinde yer alan dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası’nda MTA tarafından başlatılan ve daha sonra toplumun bütün kesimlerinden gelen tepkiler karşısında durdurulan kömür sondaj çalışmalarında farklı bir boyut ortaya çıktı. MTA tarafından bölge “maden arama alanı” ilan edilirken, bölgede Osmanlı’nın son dönemlerinde başta bakır, kurşun ve zımpara madenleri için bir çok arama ruhsatı verildiği ortaya çıktı.
MTA tarafından başlatılan ve görünürde kömür için sondaj yapıldığı açıklanırken, asıl amacın bakır ve sadece bakır madeni rezervi olan yerde çıkarılan “Altın madeni mi?”sorusunu akla getirdi. Gerek dünya gerekse Türkiye coğrafyasında nehir, ırmak, dere yataklarında sürüklenerek ortaya çıkan altın madenlerinin tükendiği ve yeraltı kaynaklarına yönelindiği belirtiliyor. Yeraltındaki altın madeni ise sadece bakır madeninin olduğu yerlerde bulunuyor. Buradaki altının ayrıştırılması ise doğada ve insan sağlığı üzerinde ölümcül tahribatlar yaratan siyanür vasıtası ile gerçekleştiriliyor.
21 SONDAJ PLANLANMIŞ
İlk olarak MTA tarafından kömür için 4 noktada sondaj yapılacağı açıklanırken, Maden Arama Alanlarının sadece Karabağlar bölgesi değil Akçaova’dan muratlar mahallesine kadar uzanan toplam 12 bin 703 hektarlık alanı kapsadığı öğrenildi.
Akçaova’dan başlayıp Menteşe’nin Düğerek, Karabağlar ve Ortaköy mahallelerini içine alan ilk ruhsat alanı (sicil numarası:201600344, erişim numarası: 3325599) 6626,27 hektarlık alanda 13 adet sondaj,
Yaraş-Özlüce arasını kapsayan ikinci ruhsat alanı (sicil numarası:201600345, erişim numarası:3325798) 4707,01 hektarlık alanda 4 adet sondaj,
Muratlar üzerinde yer alan üçüncü ruhsat alanı ( sicil numarası:201600340, erişim numarası:3325794) 1370,35 hektarlık alanda da 5 adet sondaj planlandığı ortaya çıktı.
SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Bu gelişmeler üzerine süreci yakından takip eden TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ise müdahil olarak Doğal SİT alanı içinde başlatılan sondaj çalışmaları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek suç duyuruşundu bulundu.
CHP Muğla Milletvekilleri, yerel yönetimler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ise sondaj çalışmalarının durdurulmasının yeterli olmadığını belirterek bölgenin maden alanı kapsamından tamamen çıkarılmasını bunun yapılmaması durumunda ise Karabağlar Yaylasının her zaman aynı tehditle karşı karşıla kalacağına dikkat çektiler.
SONDAJ ÇALIŞMALARI DURDURULDU
Gelen tepkiler üzerine Karabağlar Yaylasında MTA tarafından başlatılan sondaj çalışması durduruldu. Sondaj çalışmalarının durdurulduğu AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete imzası ile yapılan bir yazılı açıklama ile kamuoyuna ve basına duyurulmuştu.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, sondaj çalışmalarının kendilerinin girişimleri sonucu durdurulduğunu belirtirken; “ Sondaj çalışmaları başlatıldıktan sonra ilgili bakanlarımızla yoğun bir görüşme trafiği yaşadık. Adeta mini bir bakanlar kurulu toplantısı gerçekleşti ve sondaj çalışmalarını durdurduk. Üstelik sondaj çalışmasının yapıldığı nokta kamu arazisi değil özel mülkiyet. Özel mülk sahibi sondaj çalışmasına izin vermiş ve karşılığında da kiralama bedelini almış. Bu konuda da başta sosyal medya olmak üzere bilgi kirliliği yaşandı. Ben de Muğla’nın insanıyım ve Muğlamızın doğal güzelliklerini yok edilmesine kayıtsız kalamam. Sondaj çalışmalarını biz durdurduk. Böyle bir çalışma yinelenirse yine gerekli girişimleri ortaya koyarız izin vermeyiz” dedi.
ASIL HEDEF ALTIN MI?
Bütün kamu oyu Karabağlar Yaylasında başlatılan ve durdurulan sondaj çalışmalarının “kömür” odaklı olduğu tartışmalarını yaparken, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde bölgede verilen Bakır ve Kurşun madeni arama ruhsatları ise konuya farklı bir boyut getirdi.
Dönemin Osmanlı Arşivlerinde; Yaraş Tımarında H-25.10.1325 (M-01.12.1907) tarihinde Hamdi Efendi’ye verilen Bakır Madeni Arama Ruhsatının iptali,
H-16.02.1328 (M-27.02.1910) tarihinde kanunsuz olarak aramadan dolayı ruhsatı iptal edilen Hacı Abdurrahim Efendizade Mustafa Hamdi ve rüfekasına ruhsatlarının iadesi,
H-22.04.1314 (M-30.10.1896) tarihinde Gümüşhane ve Menteşe’de, Mösyo Alfons, Dö Kalas ve Arnest Patersonlar uhdesinde Simli Kurşun ve Bakır madenleri ihalesini ilişkin harçların gönderilmesi,
H-14.12.1327(M-27.12.1909) tarihinde Muğlalı Abdurrahimzade’nin Menteşe Sancağında pederinin arazisinde zannettiği Bakır madeni hakkındaki dilekçesi,
H-03.11.1325 (M-08.12.1907) tarihinde Hamdi Efendi ve ortakları namına verilen arama izni,
H-23.02.1328 (M-26.11.1910) tarihinde Abdurrahim Efendizade Mustafa Hamdi ve rüfekasına ruhsat verilmesi gibi kayıtlar bulunuyor.
ALTIN, BAKIRIN ADETA İKİZİ!
MTA tarafından başlatılan ve görünürde kömür için sondaj yapıldığı açıklanırken, asıl amacın bakır ve sadece bakır madeni rezervi olan yerde çıkarılan “Altın madeni mi?”sorusunu akla getirdi. Gerek dünya gerekse Türkiye coğrafyasında nehir, ırmak, dere yataklarında sürüklenerek ortaya çıkan altın madenlerinin tükendiği ve yeraltı kaynaklarına yönelindiği belirtiliyor. Yeraltındaki altın madeni ise sadece bakır madeninin olduğu yerlerde bulunuyor. Buradaki altının ayrıştırılması ise doğada ve insan sağlığı üzerinde ölümcül tahribatlar yaratan siyanür vasıtası ile gerçekleştiriliyor.
ARŞİVLERDEKİ RUHSAT BİLGİLERİ
Dönemin Osmanlı Arşivlerindeki, Menteşe Sancağı Yaraş, Dereköy mevkiilerinde hangi tarihlerde kimlere ve hangi madenler için ruhsatların verildiği ise şu şekilde:
MV.117 68 0
Muğla’ya tabi Dere karyesinde kömür ve bakır madeni aranması için İzmirli Hıfzı Paşa ve şürekasına verilen ruhsatın iptalinden önce bu konuda Aydın vilâyetinden bilgi istenilmesi. H-25-10-1325
MV.117 69 0
Menteşe’nin Merkez kazasına muzaf Yeraş Timarı’nda bakır madeni aramak için Muğla’da mukim Hamdi Efendi’ye verilen taharri ruhsatnamesinin iptali. H-25-10-1325
MV.137 62 0
Menteşe sancağının Yaraş karyesi tımarında kanunsuz olarak bakır arama ruhsatı iptal edilen Muğlalı Hacı Abdurrahim Efendizâde Mustafa Hamdi ve rüfekasına ruhsatlarının iadesi. H-16-02-1328
ŞD.538 32 0
Menteşe sancağında bakır madeni taharrisi için Abdürrahim Efendizade Hamdi ve şürekası namına verilen teharri ilmuhaberinin iptali. (Orman, Maadin ve Ziraat 2) H-27-08-1325
ŞD. 543 18 0
Menteşe sancağı Yeraş tımarında bakır madeni taharri etmek üzere Adanalızade İbrahim Efendi namına verilen ve iptali beyan olunan ruhsatname hakkında cereyan eden muamelatın tafsilatı. (Orman, Maadin ve Ziraat 3) H-13-04-1327
BEO 845 63355 0
Babıali Teshilat Sandık Nizamnamesi gereği kurulacak fabrika ve sanayihaneler ile imtiyazlı olarak ihale edilecek madenlerden yirmibir liradan elli liraya kadar harç alınacağından Gümüşhane ile Menteşe’de Mösyö Alfons, Dö Kalas ve Arnest Patersonlar uhdesine simli kurşun ve bakır madenleri ihale olunduğundan sandığa ait harçların alınarak gönderilmesi. (Teshilat Sandığı; Şura) H-22-04-1314
ŞD. 1431 4 0
Menteşe’nin Muğla kazasına bağlı Yeraş karyesinde mutasarrıf oldukları arazide bakır madeni bulunan Abdurrahman ve Hacı Osman efendilerin arzuhali. (Aydın 3) H-18-06-1326
ŞD. 3062 62 0
Muğlalı Abdürrahimzade’nin Menteşe sancağında pederinin arazisinde zannettiği bakır madeni hakkındaki arzuhali. (İstida 30) H-14-12-1327
BEO 3204 240254 0
Menteşe sancağının Yeraş tımar’ında bakır madeni araması için Muğla’da mukim Hamdi Efendi ve ortakları namına verilen arama izni. (Orman ve Maadin; 240254) H-03-11-1325
BEO 3714 278492 0
Menteşe sancağının Yeraş karyesi tımarında pederlerinin arazisinde bakır aramak için Muğlalı Hacı Abdurrahim Efendizade Mustafa Hamdi ve rüfekasının istihsal eyledikleri taharri il muhaberinin devam-ı meriyetine ruhsat verilmesi. (Ticaret ve Ziraat) H-23-02-1328
BEO 3204 240262 0
Muğla kazasına tabi Dere karyesinde bakır ve kömür madenleri araması için İzmir’de mukim Hafız Paşa şürekasına verilen ruhsatname hakkında bazı açıklamaları havi Orman ve Maadin Nezareti tezkiresi. (Aydın; 240254) H-04-11-1325

Kaynak: Prof. Dr. Ahmet Yiğit, “XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarından Muğla’da Madencilik” S.95-139- Muğla’da Madencilik Potansiyeli ve Değerlendirilmesi TMMOB Maden Mühendisleri Odası – MUĞLA-2018

Haber: Hüseyin Atılgan

Muğlaspor evinde mağlup: 0-1
Spor Toto 3’üncü Lig 3’üncü grupta mücadele eden Muğlaspor, evinde konuk ettiği Bayrampaşa’ya 1-0 mağlup oldu. Muğla Atatürk Stadında oynanan...
28. Ula Boğa Güreşleri
Muğla’nın Ula ilçesinde 28’ncisi gerçekleştirilen Boğa Güreşleri Festivali’nde sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı. Boğa güreşi arenasında gerçekleştirilen...
Bodrum’da orman yangını çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi Gökpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman...
“Kent Ressamı” 30. kişisel resim sergisini Bodrum’da açıyor
“Kent Ressamı” olarak tanınan Ressam Gülnur Efendioğlu 30. Kişisel Resim Sergisini 16 Eylül’de Bodrum’da açıyor. Muğla’nın eski kent dokusunda yer...
Yıldırım ciğerlerimizi yaktı 15 HEKTAR KÜL OLDU
Muğla’nın Ortaca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle tekrar aktif hale gelen orman yangını...
Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı GENÇ MUHABİRDEN İNSANLIK DERSİ
Muğla’da, yağmurda ıslandığı için titreyen köpeği, terziden aldığı kıyafetiyle kurulayan genç kız, vatandaşların takdirini topladı. Menteşe ilçesinde, yağmurda ıslanmış ve...
Jandarma’dan insan ticareti ve fuhuş operasyonu
Muğla’nın Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan...
Milas’ta gün boyu kazalar meydana geldi
Milas’ta Cuma günü akşam saatlerine doğru yağmaya başlayan yağmur, hazırlıksız olan sürücülerin kaza yapmasına neden oldu. İlk kaza İnönü Caddesi’nde...
Girişimci Kadınlar belgelerini aldı
KOSGEB, İŞKUR ve MUTSO işbirliğinde gerçekleştirilen Girişimcilik Eğitimleri sona erdi. İki grup olarak düzenlenen eğitimlerin ardından 38 kadın girişimci adayı,...
MSKÜ’de, “Proje Geliştirme ve Yönetimi” eğitim verilecek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ), 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle lisansüstü öğrenciler için “Proje Geliştirme ve Yönetimi” dersi verilecek. MSKÜ,...
“Meclis, PKK’yı kınayamayan irade tarafından yönetiliyor”
Muğla Büyükşehir belediyesi Meclisi’nin son toplantısına AK Parti Grubunun Fethiye Körfezi ve bölücü terör örgütü PKK’nın çıkardığı orman yangınları ile...
Zeybekoğlu; “İki yüzlü AK Parti politikalarından ve politikacılarından bu ülke sıkıldı”
Muğla Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclisinde yaşanan önerge polemiğini AK Partililerin terör örgütü PKK propagandasına dönüştürdüğünü söyleyen CHP Muğla İl...
Muğla Susamı, Japon sofralarının vazgeçilmezi
Türkiye’de sadece Muğla’nın Gökova bölgesinde yetişen ve Japonlar tarafından geleneksel yemekleri Suşi’de kullanılan sarı susam hasadı başlarken, Japonya’dan susam almak...
Göbeklitepe’yi sadece 14 kişi dinledi!
Yazar İsmail Metin, 10 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş olan avcı toplumların görkemli tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerini Milas’ta...
Kaymakam Aksoy görevine başladı
Marmaris ilçesine yeni atanan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, görevine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle Batman Vali...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ